Deti skúšali poslancov z logiky - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Júl 2018
FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ
CELOSLOVENSKÁ INTERNETOVÁ SÚŤAŽ FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ MÁ SVOJHO VÍŤAZA. DVANÁSTY ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV VYHRAL FILIP KVAŠŇÁK S FOTOGRAFIOU SABÍNA - ŽENA MESTA.
Júl 2018
LEONARDO PREDSTAVIL KÚPELE
ŠESŤROČNÝ PREDŠKOLÁK LEONARDO VINCENTI Z DUBOVÉHO SA STAL VÍŤAZOM CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE UKÁŽ SVOJE MESTO/OBEC SLOVENSKU. LEONARDA ZAUJALA KULTÚRNA PAMIATKA MODRÝ KÚPEĽ..
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2018
TETRISOVÉ MAJSTROVSTVÁ
UKLADANIE BLOKOV SKLADAJÚCICH SA ZO ŠTYROCH ŠTVORČEKOV NESTARNÚCEJ HRY TETRIS UPÚTALO NADANÝCH ŽIAKOV Z PREŠOVA. TÍ VENOVALI KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA MAJSTROVSTVÁM TETRISU.
Jún 2018
DETI SKÚŠALI POSLANCOV
NADANÉ DETI SA STRETLI S POSLANCAMI PREŠOVSKÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KLUBE NADANÝCH DETÍ. NADANÍ ŠKOLÁCI ZÁROVEŇ SKÚŠALI POSLANCOV Z LOGICKÉHO MYSLENIA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Deti skúšali poslancov z logiky

Aktivity
Nadané deti skúšali prešovských poslancov z logiky

Klub nadaných detí v Prešove oslávil v júni svoje piate výročie založenia. Súčasťou stretnutia nadaných detí bola „malá“ oslava, ktorú spríjemnili hostia – poslanci prešovského parlamentu. Tí spoznali prácu s nadanými deťmi, netradičné záujmy detí a zapojili sa do riešenia zaujímavých logických úloh.
Prešovské nadané deti navštívili poslanci prešovského parlamentu: Ing. Marta Kollárová, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, MBA a PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA. Klub nadaných detí v Prešove je súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktoré pre (nielen) nadané deti každoročne pripravuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Stretnutie nadaných detí otvorila riaditeľka centra Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková. Samotný klub združujúci nadané deti a prehliadku činnosti prvého Klubu nadaných detí na Slovensku predstavil zúčastneným špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč.

Nadaný druhák Krištof zaujal poslancov svojou prednáškou „Elektrina a jej využitie“. Okrem zaujímavej prezentácie si poslanci prezreli praktické ukážky využiteľnosti elektriny. Tie zaujali.

Nechýbali otázky zvedavých detí určené poslancom prešovského zastupiteľstva. Nadaní školáci sa zaujímali o dane, kosenie trávnikov, či cesty a rozpočet mesta Prešov.
Súčasťou stretnutia prešovských nadaných detí s poslancami mestského zastupiteľstva bolo overenie logického myslenia poslancov. Skúšajúcimi sa na chvíľku stali deti, ktoré ponúkli poslancom neľahké úlohy z logickej olympiády. Tá je každoročne určená nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska a uskutočňuje sa v Prešove.

Úlohy zamerané na logické myslenie, priestorový a matematický úsudok, či verbálne myslenie zvládli prešovskí poslanci úspešne. Logické úlohy zvládli a zároveň každú z odpovedí súťažných úloh zdôvodnili. Odmenou im bolo detské šampanské a sladké pohostenie, na ktorom si pochutnali spoločne s oslávencami z Klubu nadaných detí.

Zaujímavú mimoškolskú činnosť Klubu nadaných detí zabezpečujú učitelia, ktorí sa nadaným deťom venujú už roky. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci vedúci učitelia: Mgr. Ingrid Storinská, Mgr. Juliána Sedláková, Mgr. Ľuboš Lukáč za sebou kontinuálne vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov ukončené vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Zárukou odbornosti odborného vzdelávania učiteľov je známy psychológ Vladimír Dočkal.
Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi. Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

Klub nadaných detí má za sebou päť rokov tvorivej činnosti. Množstvo nadaných detí sa počas týchto rokov zúčastnilo netradičného mimoškolského vzdelávania. Každoročný záujem u detí je dôkazom úspechu. Už začiatkom nového školského roka sa uskutoční oslava päťročnice KND, na ktorú sú pozvaní všetci, ktorí ROZUMEJÚ NADANÝM.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah