Klub nadaných detí Prešov - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Fotoalbumy

Vieme podchytiť a rozvíjať nadanie!
Prihláste sa do prvého Klubu nadaných detí na Slovensku


Prešov 11. september (Nadanedieta.sk) - Nadaným žiakom sa venujú celé roky, vzdelávajú a vychovávajú, nadanie a talent sú pre nich výzvou. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci za sebou aj odborné vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Reč je o učiteľoch z Prešova, ktorí si založili Klub nadaných detí Prešov.

Projekt Klub nadaných detí Prešov je súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Prihlášku - žiadosť o prijatie za člena Klubu nadaných detí Prešov si pýtajte od triednych učiteľov, príp. žiadajte na nadanedieta@gmail.com.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov (1x v týždni 14.00 - 15.00 hod., v triede IV.B na Šmeralovej ulici v Prešove) sú zdarma. Nepotrebujeme ani vzdelávací poukaz. Počet členov obmedzený, pracujeme so žiakmi v malých skupinkách. Bádame, experimentujeme, precvičujeme čitateľskú i finančnú gramotnosť, inšpiráciou pre nás sú požiadavky členov KND Prešov.

Prihásiť sa môžete najneskôr do stredy 14. septembra 2016. Max. počet členov 30. Začíname už v piatok, a to veľkou KND párty. Ak prihlásite dieťa na KND Prešov - informujte o tom vychovávateľku v ŠKD školy. Klub je súkromnou iniciatívou a nemá nič spoločné so školskými/mimoškolskými aktivitami školy.

Zakladatelia prvého a jedinečného Klubu nadaných detí Prešov založili  „spolok“ už v roku 2013. Po troch rokoch organizovania aktivít pre nadaných a talentovaných prichádzajú s bohatou ponukou mimoškolského vzdelávania. „Zábavná a herná činnosť rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou náplňou aktivít historicky prvého Klubu nadaných detí Prešov“, povedala jedna zo zakladateľov KND Ingrid Storinská. Zároveň doplnila, že: „Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.“

Členom klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl na základe súhlasu rodiča. Stretnutia prebiehajú jedenkrát v týždni (v piatok od 14.00 do 15.00) v priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Juliána Sedláková uviedla, že: „Pre členov klubu je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov.“ Už teraz sa môžeme tešiť na logické a spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, prednášky, exkurzie či víkendové výlety.


Tretím organizátorom aktivít Klubu nadaných detí Prešov je učiteľ a školský špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč. Práve on stojí za celoslovenskou iniciatívu Rozumieme nadaným, pod ktorú patrí aj Klub nadaných detí Prešov. Lukáč pripomína, že „Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi.“

V susedných Čechách nájdeme klubov pre nadané deti takmer štyridsať. Prešov má historicky prvý a jediný Klub nadaných detí Prešov, ktorý si zaslúži pozornosť širokej verejnosti. Pozornosť detí už upútal. Svedčí o tom každoročne počet členov.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky