Nadané deti predstavili KND - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Jún 2019
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
21.-23. AUGUSTA SA V PRAHE USKUTOČNÍ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SPOLOČNOSTI PRE TALENT A NADANIE POD NÁZVOM: POTREBA ZMENY VO VZDELÁVANÍ NADANÝCH.
Júl 2019
KLUB NADANÝCH DETÍ
VZÁCNI A CELEBRITNÍ HOSTIA, MNOŽSTVO SUPER AKTIVÍT  A HLAVNE STRETNUTÍ PRE NAJMENŠÍCH ABSOLVOVAL KLUB NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2019
V ŽIARI ROZUMEJÚ NADANÝM
KONCOM ŠKOLSKÉHO ROKA SA V ŽIARI NAD HRONOM USKUTOČNILO ZAUJÍMAVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ S ORGANIZÁTORMI PROJEKTOV CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Júl  2019
ROZUMIEME NADANÝM
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM ABSOLVOVALA ŠTVRTÝ ROČNÍK SVOJEJ EXISTENCIE A PÔSOBENIA. AJ V TOM POSLEDNOM PONÚKLA DEŤOM MNOŽSTVO SKKVELÝCH PROJEKTOV.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané deti predstavili KND

Aktivity
Prešovské nadané deti predstavili Klub nadaných detí

Klub nadaných detí v Prešove oslávil v júni šieste výročie založenia. Súčasťou stretnutia nadaných detí bolo predstavenie netradičných záujmov detí a riešenie logických úloh.
Prešovské nadané deti navštívili bývalí stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí kedysi navštevovali Klub nadaných detí. Spomedzi poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prijal pozvanie poslanec Lukáš Anderko.

Klub nadaných detí v Prešove je súčasťou projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktoré pre (nielen) nadané deti každoročne pripravuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Stretnutie nadaných detí otvoril a prehliadku činnosti prvého Klubu nadaných detí na Slovensku predstavil zúčastneným špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč.

Nadaný tretiak Tobias zaujal prítomných svojou prednáškou „Horolezectvo“. Okrem zaujímavej prezentácie si zúčastnení prezreli praktické ukážky a názorné pomôcky súvisiace s lezením.

Nechýbali otázky zvedavých detí určené prítomnému poslancovi Lukášovi Anderkovi z prešovského zastupiteľstva. Nadaní školáci sa zaujímali o prácu poslanca, komisie MsÚ Prešov, zasadnutia parlamentu.

Súčasťou stretnutia prešovských nadaných detí s poslancom mestského zastupiteľstva bolo overenie logického myslenia (skúšanie). Skúšajúcimi sa na chvíľku stali deti, ktoré ponúkli neľahké úlohy z logickej olympiády. Tá je každoročne určená nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska a uskutočňuje sa v Prešove.
Úlohy zamerané na logické myslenie, priestorový a matematický úsudok, či verbálne myslenie zvládol prešovský poslanec úspešne (škoda, že poslancov neprišlo viac, keďže ide o prvý Klub nadaných detí na Slovensku a šieste výročie si zaslúžilo väčší záujem o nadané deti). Logické úlohy zvládol a zároveň každú z odpovedí súťažných úloh zdôvodnil. Odmenou bolo detské šampanské a sladké pohostenie, na ktorom si zúčastnení pochutnali spoločne s oslávencami z Klubu nadaných detí.

Zaujímavú mimoškolskú činnosť Klubu nadaných detí zabezpečujú učitelia, ktorí sa nadaným deťom venujú už roky. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci vedúci učitelia: Ingrid Storinská, Juliána Sedláková, Ľuboš Lukáč za sebou kontinuálne vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov ukončené vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Zárukou odbornosti odborného vzdelávania učiteľov je známy psychológ Vladimír Dočkal.

Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi.  Klub nadaných detí má za sebou šesť rokov tvorivej činnosti. Každoročný záujem u detí je dôkazom úspechu.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah