Projekty, aktivity, súťaže iniciatívy Rozumieme nadaným 2022/2023 - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2023
SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM
ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM BOL SPRIEVODNOU AKCIOU FINÁLE CELOSLOVENSKEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY. PRED POSLUCHÁČOV PREDSTÚPILI ODBORNÍCI VO VZDELÁVANÍ NADANÝCH.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2023
PREŠOV SPOJIL NADANÝCH
JEDENÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU 180 FINALISTOV Z CELEJ KRAJINY.
Máj 2023
TALENT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM DSA V SABINOVE PRIVÍTALO NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ REGIÓNU ŠARIŠ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Projekty, aktivity, súťaže iniciatívy Rozumieme nadaným 2022/2023

Aktivity
Projekty, súťaže, olympiády, pobytové podujatia Rozumieme nadaným

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prináša v šk. r. 2022/2023 množstvo zaujímavých projektov, súťaží, olympiád a pobytových podujatí.
Široký slovník, zvedavosť, rýchle myslenie, vytrvalé, nezávislé, samostatné, iniciatívne, so širokým okruhom záujmov, s vysokými cieľmi, dobré uvažovanie, dlhé sústredenie a pod. Charakteristiky nadaných detí vytvárajú predstavu, že nadané deti sú úspešné a bez chýb.
Špecifické prístupy vo vyučovaní nadaných detí sú neoddeliteľnou súčasťou edukácie.

Rozumieme nadaným

Rozvíjame silné stránky a schopností nadaných detí.
Vzdelávame, vychovávame, venujeme sa nadaným deťom. Vieme ako na to!

Za projektami a aktivitami iniciatívy Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti.

Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša množstvo projektov, ktoré sú určené pre intelektovo nadaných žiakov. Prinášame iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, máme bohaté teoretické (pedagogické a odborné vzdelávanie) a praktické skúsenosti. Je potrebné uskutočniť zmenu vo vzdelávaní nadaných žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces zohráva dôležitú úlohu (najmä) pri identifikácii nadaných žiakov a ich formovaní v rámci záujmovej úrovne.

Sme presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, zameraného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov, smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti je už dlhodobo v spoločnosti komunikovaná a očakávaná.

Sledujte naše stránky a zaregistrujte školu/učiteľov/deti/žiakov do množstva projektov. (www.nadanedieta.sk, www.mladyfotograf.sk, www.knd.sk, www.rozumiemenadanym.sk, www.logickaolympiada.sk).

Informácie o pripravovaných aktivitách nájdete v tabuľke. Prihlásiť/registrovať deti/školu je možné pri dodržaní zverejnených termínov a potvrdení organizátorom (Rozumieme nadaným).


Bližšie informácie - kontaktujte organizátorov Rozumieme nadaným (E-mail: nadanedieta@gmail.com, Tel. č.: 0918 640 971 - Ľuboš Lukáč).

Posledná aktualizácia: 30. apríl 2023, 08:18 hod.
Názov projektu
Popis
Registrácia detí/školy
Huncút v regióne Šariš
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Projekt zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Jedinečné tvory - neuveriteľné fakty o zvieratách
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Predstavujeme fascinujúcu krásu zvieracieho sveta. Počas vyučovania sa deti dozvedia rôzne zaujímavosti z života zvierat. Všetky tie bláznivé, fantastické a zaujímavé veci jedinečných tvorov medzi nami.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Klub nadaných detí Prešov
(žiaci 1.-9. roč. ZŠ)
Ponúkame možnosť vzdelávania v Klube nadaných detí. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie. Máme 2 Kluby nadaných detí: SZŠ DSA, Mukačevská 1 v Prešove alebo v prenajatých priestoroch na ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ + osemročných gymnázií do 15 rokov)

Súťaž preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie.
11. ročník Logickej olympiády - po registrácii a školských kolách sa finálové kolo uskutoční na Pedagogickej fakulte PU v Prešove.

December 2022 - Január 2023
Logická olympiáda pre najmenších
(deti MŠ - predškoláci)
Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky.
November 2022
Logické myslenie
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Zaujímavá vyučovacia hodina v základnej škole.
Stretnutie s deťmi u VÁS na škole za účelom predstavenia aktivít Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh, spoločného riešenia, zdôvodňovania a argumentácie.
V priebehu školského roka 2022/2023.

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Logopédia na škole
Logopédia online
(žiaci 1.-4. roč.ZŠ)
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať (aj) online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
V priebehu školského roka 2022/2023.

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
LOGIFORMIÁDA
(žiaci 4.-9. roč. ZŠ)
Rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES.
Podstatou je rozvoj logického myslenia. Súťažiaci pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správneho riešenia). Myslenie nadaných školákov potrápia zadania označené piktogramom (motýľ, panda, sova) v súlade od jednoduchého k zložitejšiemu.
V priebehu školského roka 2022/2023.

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Majstrovstvá v násobení a delení
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž v riešení zaujímavých slovných úloh. Už len násobiť a deliť :)
V priebehu školského roka 2022/2023.
Malý princ
(žiaci 2.-4. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho.
Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Odborné semináre Rozumieme nadaným
(určené pre pedagógov, odborných zamestnancov poradenských zariadení a študentov VŠ)
Odborné seminára organizujeme v priebehu celého školského roka. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať aktuality na stránke www.nadanedieta.sk.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Povesti
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Povesti slovenské..., aké ešte ucho dieťaťa nepočulo. Oboznámime deti so slovenskými povesťami a pripravíme tvorivé dopoludnie. Prevedieme deti slovenskými povesťami, históriou, príbehmi o slovenských mestách, ktoré by mali zostať v našej pamäti.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Prednášky: „Nadané dieťa v základnej škole“
(určené pre pedagógov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, študentov VŠ)
Prednášky "Nadané dieťa v základnej škole" spojené s diskusiou organizujeme v priebehu celého školského roka pre základné školy - zdarma.
Trvanie: 3 hodiny prednáška + 1 hod. diskusia. Prednáška nie je len o teoretických základoch pedagogiky nadaných, ale najmä praktických skúsenostiach, realizácii rôznych projektov pre nadaných žiakov a v neposlednom rade zapájaní účastníkov prednášky - realizácie rôznych tvorivých úloh, ktorými prechádzajú (aj) nadané deti v školskom prostredí.
V priebehu školského roka 2022/2023.

(Kontaktujte nás čo najskôr.)
Si hviezda!
(žiaci 3.-4. roč.ZŠ)
Netradičné vyučovanie plné hier, úloh a zaujímavých nápadov. Prostredníctvom rôznych aktivít sa deti dozvedia čo je to sebaúcta a ako ju podporiť. Zároveň sa spoločne naučíme ovládať nepríjemné myšlienky, trpezlivosť a správanie. Deti sa dozvedia čo je potrebné pre "každý krásny deň" a vytvoria "Plán budúcnosti".
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Slovensko v kocke
(žiaci 3.-8. roč. ZŠ)
Vyberte sa s nami na exkurziu po Slovensku! Spoločne spoznáme krátku históriu Slovenska, mestá, osobnosti, rôzne rekordy a zaujímavosti.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Talent základných škôl regiónu Šariš I. st. ZŠ
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo pre postupujúcich finalistov sa koná na MsÚ v Prešove (zasadačka mestského prešovského parlamentu).
Január 2023
Info: www.nadanedieta.sk
Talent základných škôl regiónu Šariš II. st. ZŠ
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo  pre postupujúcich finalistov na MsÚ v Prešove (zasadačka mestského prešovského parlamentu).
Január 2023
Info: www.nadanedieta.sk
Zo života géniov
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Zvedavosť, tvorivosť a odhodlanie. Základné heslo aktivity, ktorá je určená pre prvostupniarov. Prinášame do škôl najgeniálnejšie myšlienky všetkých čias! Žiakov oboznámime so schopnosťami umelcov, vedcov, mysliteľov a spisovateľov. Okrem zaujímavých faktov a aktivít, podporíme tvorivosť a v závere vyučovania (spoločne s deťmi) vytvoríme plán geniality - geniálneho života.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.

Pobytové podujatia  
Logické sústredenie
(3-dňové pobytové podujatie)
Logické sústredenie pre nadané deti. Bohatý program. Sigord pri Prešove. Logické úlohy, športové aktivity, rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie, ...
Október 2022
Info: www.nadanedieta.sk
Mladý fotograf
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - turistika + základy fotografovania.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Info: www.mladyfotograf.sk
Spoznávame Vysoké Tatry
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - nenáročná turistika vo Vysokých Tatrách.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Info: www.mladyfotograf.sk
ŠARIŠ tour
(výlety - Spoznávanie Šariša)
Cestovanie napriek Šarišom. Zaujímavé spoznávanie obcí Šariša. Jedinečná možnosť zažiť to pravé šarišské... :)
V priebehu školského roka 2022/2023.

Projekty a aktivity, ktoré sme realizovali v minulosti - sme pripravení kedykoľvek zrealizovať opäť

Deti v sieti - školský projekt pre nadané deti ☺ Diela klasikov slovenskej literatúry ☺ Dievčatko so zápalkami ☺ Filmový kabinet deťom ☺ FortIQ Deň ☺ Jesenné hry s listami ☺ Kniha v znamení Troch pátračov ☺ Komunikácia a reč ☺ Kto je kto ☺ Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti ☺ Majstrovstvá v násobení a delení ☺ Maľované dejiny osídľovania ☺ Matematická reťaz ☺ Mať čisté ruky nie je veľká veda ☺ Moje zdravé raňajky ☺ My sme tu doma: Prešov ☺ Myšlienky géniov ☺ Najväčší neživý výtržník ☺ Nočná obloha ☺ Online testovanie logického myslenia ☺ Príbeh amerického bankára zo Šariša ☺ Putovanie dejinami čítaním povestí ☺ Radosť a smútok ☺ Rozsvieťme modrú ☺ Rozprávam správne ☺ Rozprávkový príbeh o tajomnej lodi ☺ Rozvoj logického myslenia a pamäte ☺ Rozvoj priestorovej predstavivosti ☺ Sila matematiky ☺ Spoznávame Európu ☺ Spoznávame Vysoké Tatry ☺ Staň sa konštruktérom - MERKUR stavebnice ☺ Stretnutie primátorov Šariša ☺ Šľahačková princezná ☺ Tajná porada ☺ Týždeň mozgu ☺ Týždeň netradičných foriem vyučovania ☺ Úsmevné príbehy Macha a Šebestovej ☺ Úžasné spomienky starých rodičov ☺ Veda a technika ☺ Vedec, ktorý vynašiel budúcnosť ☺ Výlety za "päťku" ☺ Vytvorme filmový dokument ☺ Vzdelávací systém LOGICO ☺ Zázračná cesta Nilsa Holgersona.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah