Projekty, aktivity, súťaže iniciatívy Rozumieme nadaným 2022/2023 - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Január 2023
PUTOVANIE KRAJINOU
PO ZDOLANÍ VŠETKÝCH SLOVENSKÝCH POHORÍ A VYDAJI SVOJEJ (KNIŽNEJ) DCÉRY O PUTOVANÍ ČAROKRÁSNOU KRAJINOU POD TATRAMI SOM PRIJAL POZVANIE NA PÔDU KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE.
Január 2023
ÚSPEŠNÝ ROK 2022
NADANÍ OSLÁVILI V UPLYNULOM ROKU NIEKOĽKO JUBILEÍ! DESIATKU ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV LOGICKEJ OLYMPIÁDY I PRVÉHO KLUBU NADANÝCH DETÍ NA SLOVENSKU. A MNOŽSTVO ĎALŠÍCH ÚSPECHOV...
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Január  2023
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
NAJVÄČŠIA CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHLA TENTORAZ TAKMER DVE A POL TISÍCKY ÚČASTNÍKOV. ŽIACI ZŠ A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ UŽ LADIA FORMU NA 11. ROČNÍK.
December 2022
MALÝ PRINC
V ROKU 1996 SA KULTOVEJ KNHY A. SAINT-EXUPÉRYHO CHOPILI HUDOBNÍK HENRICH LEŠKO A SLOVENSKÝ SPEVÁK RICHARD MÜLLER.  Z DIELA VYCHÁDZAJÚ TVORIVÉ ÚLOHY PROJEKTU MALÝ PRINC.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Projekty, aktivity, súťaže iniciatívy Rozumieme nadaným 2022/2023

Aktivity
Projekty, súťaže, olympiády, pobytové podujatia Rozumieme nadaným

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prináša v šk. r. 2022/2023 množstvo zaujímavých projektov, súťaží, olympiád a pobytových podujatí.
Široký slovník, zvedavosť, rýchle myslenie, vytrvalé, nezávislé, samostatné, iniciatívne, so širokým okruhom záujmov, s vysokými cieľmi, dobré uvažovanie, dlhé sústredenie a pod. Charakteristiky nadaných detí vytvárajú predstavu, že nadané deti sú úspešné a bez chýb.
Špecifické prístupy vo vyučovaní nadaných detí sú neoddeliteľnou súčasťou edukácie.

Rozumieme nadaným

Rozvíjame silné stránky a schopností nadaných detí.
Vzdelávame, vychovávame, venujeme sa nadaným deťom. Vieme ako na to!

Za projektami a aktivitami iniciatívy Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti.

Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša množstvo projektov, ktoré sú určené pre intelektovo nadaných žiakov. Prinášame iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, máme bohaté teoretické (pedagogické a odborné vzdelávanie) a praktické skúsenosti. Je potrebné uskutočniť zmenu vo vzdelávaní nadaných žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces zohráva dôležitú úlohu (najmä) pri identifikácii nadaných žiakov a ich formovaní v rámci záujmovej úrovne.

Sme presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, zameraného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov, smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti je už dlhodobo v spoločnosti komunikovaná a očakávaná.

Sledujte naše stránky a zaregistrujte školu/učiteľov/deti/žiakov do množstva projektov. (www.nadanedieta.sk, www.mladyfotograf.sk, www.knd.sk, www.rozumiemenadanym.sk, www.logickaolympiada.sk).

Informácie o pripravovaných aktivitách nájdete v tabuľke. Prihlásiť/registrovať deti/školu je možné pri dodržaní zverejnených termínov a potvrdení organizátorom (Rozumieme nadaným).


Bližšie informácie - kontaktujte organizátorov Rozumieme nadaným (E-mail: nadanedieta@gmail.com, Tel. č.: 0918 640 971 - Ľuboš Lukáč).

Posledná aktualizácia: 18. január 2023, 01:38 hod.
Názov projektu
Popis
Registrácia detí/školy
Huncút v regióne Šariš
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Projekt zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Jedinečné tvory - neuveriteľné fakty o zvieratách
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Predstavujeme fascinujúcu krásu zvieracieho sveta. Počas vyučovania sa deti dozvedia rôzne zaujímavosti z života zvierat. Všetky tie bláznivé, fantastické a zaujímavé veci jedinečných tvorov medzi nami.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Klub nadaných detí Prešov
(žiaci 1.-9. roč. ZŠ)
Ponúkame možnosť vzdelávania v Klube nadaných detí. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie. Máme 2 Kluby nadaných detí: SZŠ DSA, Mukačevská 1 v Prešove alebo v prenajatých priestoroch na ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ + osemročných gymnázií do 15 rokov)

Súťaž preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie.
11. ročník Logickej olympiády - po registrácii a školských kolách sa finálové kolo uskutoční na Pedagogickej fakulte PU v Prešove.

December 2022 - Január 2023
Logická olympiáda pre najmenších
(deti MŠ - predškoláci)
Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky.
November 2022
Logické myslenie
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Zaujímavá vyučovacia hodina v základnej škole.
Stretnutie s deťmi u VÁS na škole za účelom predstavenia aktivít Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh, spoločného riešenia, zdôvodňovania a argumentácie.
V priebehu školského roka 2022/2023.

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Logopédia na škole
Logopédia online
(žiaci 1.-4. roč.ZŠ)
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať (aj) online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
V priebehu školského roka 2022/2023.

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
LOGIFORMIÁDA
(žiaci 4.-9. roč. ZŠ)
Rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES.
Podstatou je rozvoj logického myslenia. Súťažiaci pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správneho riešenia). Myslenie nadaných školákov potrápia zadania označené piktogramom (motýľ, panda, sova) v súlade od jednoduchého k zložitejšiemu.
V priebehu školského roka 2022/2023.

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Majstrovstvá v násobení a delení
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž v riešení zaujímavých slovných úloh. Už len násobiť a deliť :)
V priebehu školského roka 2022/2023.
Malý princ
(žiaci 2.-4. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho.
Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Odborné semináre Rozumieme nadaným
(určené pre pedagógov, odborných zamestnancov poradenských zariadení a študentov VŠ)
Odborné seminára organizujeme v priebehu celého školského roka. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať aktuality na stránke www.nadanedieta.sk.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Povesti
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Povesti slovenské..., aké ešte ucho dieťaťa nepočulo. Oboznámime deti so slovenskými povesťami a pripravíme tvorivé dopoludnie. Prevedieme deti slovenskými povesťami, históriou, príbehmi o slovenských mestách, ktoré by mali zostať v našej pamäti.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Prednášky: „Nadané dieťa v základnej škole“
(určené pre pedagógov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, študentov VŠ)
Prednášky "Nadané dieťa v základnej škole" spojené s diskusiou organizujeme v priebehu celého školského roka pre základné školy - zdarma.
Trvanie: 3 hodiny prednáška + 1 hod. diskusia. Prednáška nie je len o teoretických základoch pedagogiky nadaných, ale najmä praktických skúsenostiach, realizácii rôznych projektov pre nadaných žiakov a v neposlednom rade zapájaní účastníkov prednášky - realizácie rôznych tvorivých úloh, ktorými prechádzajú (aj) nadané deti v školskom prostredí.
V priebehu školského roka 2022/2023.

(Kontaktujte nás čo najskôr.)
Si hviezda!
(žiaci 3.-4. roč.ZŠ)
Netradičné vyučovanie plné hier, úloh a zaujímavých nápadov. Prostredníctvom rôznych aktivít sa deti dozvedia čo je to sebaúcta a ako ju podporiť. Zároveň sa spoločne naučíme ovládať nepríjemné myšlienky, trpezlivosť a správanie. Deti sa dozvedia čo je potrebné pre "každý krásny deň" a vytvoria "Plán budúcnosti".
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Slovensko v kocke
(žiaci 3.-8. roč. ZŠ)
Vyberte sa s nami na exkurziu po Slovensku! Spoločne spoznáme krátku históriu Slovenska, mestá, osobnosti, rôzne rekordy a zaujímavosti.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Talent základných škôl regiónu Šariš I. st. ZŠ
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo pre postupujúcich finalistov sa koná na MsÚ v Prešove (zasadačka mestského prešovského parlamentu).
Január 2023
Info: www.nadanedieta.sk
Talent základných škôl regiónu Šariš II. st. ZŠ
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo  pre postupujúcich finalistov na MsÚ v Prešove (zasadačka mestského prešovského parlamentu).
Január 2023
Info: www.nadanedieta.sk
Zo života géniov
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Zvedavosť, tvorivosť a odhodlanie. Základné heslo aktivity, ktorá je určená pre prvostupniarov. Prinášame do škôl najgeniálnejšie myšlienky všetkých čias! Žiakov oboznámime so schopnosťami umelcov, vedcov, mysliteľov a spisovateľov. Okrem zaujímavých faktov a aktivít, podporíme tvorivosť a v závere vyučovania (spoločne s deťmi) vytvoríme plán geniality - geniálneho života.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.

Pobytové podujatia  
Logické sústredenie
(3-dňové pobytové podujatie)
Logické sústredenie pre nadané deti. Bohatý program. Sigord pri Prešove. Logické úlohy, športové aktivity, rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie, ...
Október 2022
Info: www.nadanedieta.sk
Mladý fotograf
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - turistika + základy fotografovania.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Info: www.mladyfotograf.sk
Spoznávame Vysoké Tatry
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - nenáročná turistika vo Vysokých Tatrách.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Info: www.mladyfotograf.sk
ŠARIŠ tour
(výlety - Spoznávanie Šariša)
Cestovanie napriek Šarišom. Zaujímavé spoznávanie obcí Šariša. Jedinečná možnosť zažiť to pravé šarišské... :)
V priebehu školského roka 2022/2023.

Projekty a aktivity, ktoré sme realizovali v minulosti - sme pripravení kedykoľvek zrealizovať opäť

Deti v sieti - školský projekt pre nadané deti ☺ Diela klasikov slovenskej literatúry ☺ Dievčatko so zápalkami ☺ Filmový kabinet deťom ☺ FortIQ Deň ☺ Jesenné hry s listami ☺ Kniha v znamení Troch pátračov ☺ Komunikácia a reč ☺ Kto je kto ☺ Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti ☺ Majstrovstvá v násobení a delení ☺ Maľované dejiny osídľovania ☺ Matematická reťaz ☺ Mať čisté ruky nie je veľká veda ☺ Moje zdravé raňajky ☺ My sme tu doma: Prešov ☺ Myšlienky géniov ☺ Najväčší neživý výtržník ☺ Nočná obloha ☺ Online testovanie logického myslenia ☺ Príbeh amerického bankára zo Šariša ☺ Putovanie dejinami čítaním povestí ☺ Radosť a smútok ☺ Rozsvieťme modrú ☺ Rozprávam správne ☺ Rozprávkový príbeh o tajomnej lodi ☺ Rozvoj logického myslenia a pamäte ☺ Rozvoj priestorovej predstavivosti ☺ Sila matematiky ☺ Spoznávame Európu ☺ Spoznávame Vysoké Tatry ☺ Staň sa konštruktérom - MERKUR stavebnice ☺ Stretnutie primátorov Šariša ☺ Šľahačková princezná ☺ Tajná porada ☺ Týždeň mozgu ☺ Týždeň netradičných foriem vyučovania ☺ Úsmevné príbehy Macha a Šebestovej ☺ Úžasné spomienky starých rodičov ☺ Veda a technika ☺ Vedec, ktorý vynašiel budúcnosť ☺ Výlety za "päťku" ☺ Vytvorme filmový dokument ☺ Vzdelávací systém LOGICO ☺ Zázračná cesta Nilsa Holgersona.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah