Rozvíjame logické myslenie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Marec 2019
PODVODNÝ SVET
ZNÁMY FOTOGRAF VIKTOR ZAMBORSKÝ PREDSTAVIL NADANÝM DEŤOM NEOPÍSATEĽNÚ KRÁSU PODVODNÉHO SVETA. TÉMA "POD VODOU" ZAUJALA NA STRETNUTÍ KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE.
Apríl 2019
VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE
NA STRETNUTÍ PREŠOVSKÝCH NADANÝCH DETÍ SA ROZPRÁVALO O VEĽKONOČNÝCH ZVYKOCH A TRADÍCIÁCH. USKUTOČNILO SA "VEĽKONOČNÉ" STRETNUTIE KLUBU NADANÝCH DETÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2019
MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA
TAKMER DVETISÍC PREDŠKOLÁKOV Z CELÉHO SLOVENSKA SA ZAPOJILO DO CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE  V LOGICKOM MYSLENÍ. MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA JE TU PRE DETI UŽ PO ŠTVRTÝKRÁT.
Apríl  2019
LOGICKÉ SÚSTREDENIA
INTELEKTOVO NADANÍ ŽIACI ZŠ SA STRETÁVAJÚ NA LOGICKÝCH SÚSTREDENIACH. TROJDŇOVÉ STRETNUTIA SÚ PROJEKTOM CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Rozvíjame logické myslenie

Aktivity
Nadaní prváci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a logické myslenie

Priestorová predstavivosť a logické myslenie majú význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa, zapamätávaní a učení. Nadaní prváci z Prešova sa zúčastnili zaujímavej výučby logického myslenia. Napokon už čoskoro sa zapoja do celoslovenskej súťaže pre nadaných žiakov – Logická olympiáda.
Nadaní školáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove si vyučovanie matematiky spestrili riešením logických úloh. Úlohy rozvíjajúce priestorovú predstavivosť, matematický úsudok, logiku či verbálne myslenie darovala prvákom prostredníctvom projektu celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným. Tá je súčasťou projektov určených nadaným deťom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Prostredníctvom zaujímavých úloh sa žiaci zúčastnili riešenia chýbajúcich geometrických tvarov v obrazci, lúštili záhadu „naoko“ rovnakých zvieratiek, zamotané klbko mačiek, rozdielnosť syrových pochúťok, uloženie tmavých obdĺžnikov vo štvorcovej sieti, neposlušné lienky s čudnými bodkami, či meniace sa stromy. Súčasťou „logického“ učenia boli slovné hry, ktoré preverili verbálne myslenie detí, schopnosť reagovať, či širokú slovnú zásobu žiakov. Úlohy zaujali a neraz (aj) rozosmiali deti. Množstvo správnych riešení si prezenčnou formou spoločne objasnili.

Riešenie logických úloh pre nadané deti pripravili zamestnanci Kabinetu odborného poradenstva školy. Na ďalšie z projektov sa môžu tešiť taktiež žiaci z iných tried. Už čoskoro ...
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah