Rozvíjame logické myslenie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Jún 2019
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
21.-23. AUGUSTA SA V PRAHE USKUTOČNÍ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SPOLOČNOSTI PRE TALENT A NADANIE POD NÁZVOM: POTREBA ZMENY VO VZDELÁVANÍ NADANÝCH.
Júl 2019
KLUB NADANÝCH DETÍ
VZÁCNI A CELEBRITNÍ HOSTIA, MNOŽSTVO SUPER AKTIVÍT  A HLAVNE STRETNUTÍ PRE NAJMENŠÍCH ABSOLVOVAL KLUB NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2019
V ŽIARI ROZUMEJÚ NADANÝM
KONCOM ŠKOLSKÉHO ROKA SA V ŽIARI NAD HRONOM USKUTOČNILO ZAUJÍMAVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ S ORGANIZÁTORMI PROJEKTOV CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Júl  2019
ROZUMIEME NADANÝM
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM ABSOLVOVALA ŠTVRTÝ ROČNÍK SVOJEJ EXISTENCIE A PÔSOBENIA. AJ V TOM POSLEDNOM PONÚKLA DEŤOM MNOŽSTVO SKKVELÝCH PROJEKTOV.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Rozvíjame logické myslenie

Aktivity
Nadaní prváci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a logické myslenie

Priestorová predstavivosť a logické myslenie majú význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa, zapamätávaní a učení. Nadaní prváci z Prešova sa zúčastnili zaujímavej výučby logického myslenia. Napokon už čoskoro sa zapoja do celoslovenskej súťaže pre nadaných žiakov – Logická olympiáda.
Nadaní školáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove si vyučovanie matematiky spestrili riešením logických úloh. Úlohy rozvíjajúce priestorovú predstavivosť, matematický úsudok, logiku či verbálne myslenie darovala prvákom prostredníctvom projektu celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným. Tá je súčasťou projektov určených nadaným deťom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Prostredníctvom zaujímavých úloh sa žiaci zúčastnili riešenia chýbajúcich geometrických tvarov v obrazci, lúštili záhadu „naoko“ rovnakých zvieratiek, zamotané klbko mačiek, rozdielnosť syrových pochúťok, uloženie tmavých obdĺžnikov vo štvorcovej sieti, neposlušné lienky s čudnými bodkami, či meniace sa stromy. Súčasťou „logického“ učenia boli slovné hry, ktoré preverili verbálne myslenie detí, schopnosť reagovať, či širokú slovnú zásobu žiakov. Úlohy zaujali a neraz (aj) rozosmiali deti. Množstvo správnych riešení si prezenčnou formou spoločne objasnili.

Riešenie logických úloh pre nadané deti pripravili zamestnanci Kabinetu odborného poradenstva školy. Na ďalšie z projektov sa môžu tešiť taktiež žiaci z iných tried. Už čoskoro ...
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah