Nadané dieťa

Nadané dieťa
Február 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRE MŠ
ZAČÍNA PRIHLASOVANIE DO LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. CIEĽOM JE ROZVÍJAŤ LOGICKÉ MYSLENIE A ZRUČNOSTI, KTORÉ NAJMENŠÍ BUDÚ POTREBOVAŤ PRI VSTUPE DO ŠKOLY.
Január 2023
NADANÍ SÚ V KAŽDEJ ŠKOLE
PREŠOV SA CHYSTÁ UŽ NA OTVORENIE TRETIEHO KLUBU NADANÝCH DETÍ. O POSLANÍ A FILOZOFII KLUBOV, OSOBNOSTI UČITEĽA PRACUJÚCEHO S NADANÝMI A MNOŽSTVE AKTIVÍT... , V ROZHOVORE NA STRÁNKE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Február 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ORGANIZÁTORI LOGICKEJ OLYMPIÁDY OHLÁSILI TENTORAZ ZAREGISTROVANIE 2673 ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ. FINÁLE SÚŤAŽE SA USKUTOĆNÍ V MÁJI NA PF PU V PREŠOVE.
Február 2024
HERECKÝ WORKSHOP
V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SZŠ DSA V PREŠOVE SME PRIVÍTALI HERCA PREŠOVSKÉHO DJZ JAKUBAA KUCHÁRA. HERECKÝ WORKSHOP BOL VENOVANÝ REČOVEJ A HLASOVEJ PRÍPRAVE, ...
Nadané dieťa
Prejsť na obsah
Celoslovenská iniciátíva Rozumieme nadaným vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prinášame jedinečný program zameraný na intelektovo nadaných žiakov. Podporujeme nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity. Náš tím tvoria skúsení učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ale aj osobnosti kultúrneho života a študenti vysokých škôl.
Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy. Tento školský rok je súťaž určená predškolákom zo slovenských, ale aj českých materských škôl.
Organizátori Logickej olympiády ohlásili tentoraz zaregistrovanie 2673 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Finále 12. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.
V Klube nadaných detí pri Súkromná základná škola DSA Prešov sme privítali herca Divadla Jonáša Záborského v Prešove - Jakuba KUCHÁRA 🎭 Herecký workshop bol venovaný rečovej a hlasovej príprave, trikom sebavedomého vystupovania, práci s telom, pamäťou, rovnako aj naslúchaniu pokynov réžie, spolupráci s ostatnými hercami atď. 🎉🦸‍♂️✨👑
Prešov sa chystá už na otvorenie tretieho klubu nadaných detí. O poslaní a filozofii klubov, osobnosti učiteľa pracujúceho s týmito deťmi a množstve aktivít, ktoré na deti čakajú pri každom stretnutí ako prekvapenie, porozprávali pedagógovia nadaných detí Ľuboš Lukáč, Juliána Sedláková a Ingrid Storinská.
Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša v školskom roku 2023/2024 opäť množstvo zaujímavých projektov, súťaží, aktivít, olympiád a pobytových podujatí. Bližšie informácie o registrácii detí/škôl a aktuálne (ešte) "voľných" projektov nájdete na stránke.
Vedecká monografia prezentuje teoretické východiská, metodológiu a metodiku výskumu, ako aj výskumné závery súvisiace s problematikou inkluzívnej edukácie žiaka s intelektovým nadaním a ADHD v mladšom školskom veku.
Intelektovo nadané deti sa môžu zapojiť do 12. ročníka Logickej olympiády. Ide o súťaž mimoriadne nadaných žiakov do 15 rokov, ktorí navštevujú základné školy a osemročné gymnáziá.
Svetom vedy počas stretnutia Klubu nadaných detí pri SZŠ DSA v Prešove sprevádzala jeho členov odborná asistentka RNDr. Beáta Baranová, PhD. Nadané deti zaujala rozmanitosť, pestrosť a variabilita ...

Naše ďalšie projekty nájdete na stránke - odkaz Aktivity.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah