Klub nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Jún 2022
„ABSURDNÉ STRETNUTIE“
PRÍBEHY PLNÉ ABSURDÍT, ŠIFROVANÉ A SKRYTÉ OBRÁZKY. ÚLOHY V KLUBE NADANÝCH DETÍ PREŠOV ROZVÍJALI LOGICKÉ MYSLENIE, PAMÄŤ A SCHOPNOSŤ PRACOVAŤ V ČASOVOM STRESE.
Jún 2022
LOĎKY Z PAPIERA
POD VEDENÍM JEDNÉHO Z NADANÝCH ŽIAKOV VYRÁBALI ŽIACI V KLUBE NADANÝCH DETÍ NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE PAPIEROVÉ LOĎKY. MOTOROVÉ, VIKINGSKÉ, ČÍNSKE, ...
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2022
DOTKLI SME SA SVETA HUDBY
JEDNO Z JÚNOVÝCH STRETNUTÍ KLUBU NADANÝCH DETÍ NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ FASCINUJÚCEJ OBLASTI ĽUDSKEJ TVORBY, NAZVANEJ HUDBA.
Jún 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA MEDZI DEŤMI
OBĽÚBENÚ SÚŤAŽ S TISÍCKAMI ÚČASTNÍKOV ROČNE PRIBLIŽUJÚ V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH. JEDNOU Z NICH BOLA SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŠOVE. LOGICKÉ ÚLOHY ŠKOLÁKOV ZAUJALI.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Klub nadaných detí

Mimoškolské vzdelávanie nadaných detí. Po prvýkrát na Slovensku - v Prešove!

V roku 2013 vznikol v Prešove prvý Klub nadaných detí na Slovensku. V školskom roku (2021/2022) pokračuje súkromná iniciatíva učiteľov z Prešova, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí.

Prešovské nadané deti
Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov sa konajú 1x v týždni. V Prešove máme dva Kluby nadaných detí!
Klub nadaných detí (ZŠ, Šmeralova 25, Prešov) - v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove, za ktoré učitelia platia mesačný nájom.
Stretnutia členov KND: utorok 14.00-15.00 hod.
Klub nadaných detí (SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov)
Stretnutia členov KND: piatok 14.00-15.00 hod.

Projekt Klub nadaných detí Prešov je súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Zábavná a herná činnosť rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou náplňou aktivít historicky prvého Klubu nadaných detí Prešov. Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.

Pre členov klubu je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi.

Informácie o Klube nadaných detí v Prešove nájdete v tomto odkaze alebo na stránke www.knd.sk.
Učitelia z Klubu nadaných detí
Nadaným žiakom sa venujú celé roky, vzdelávajú a vychovávajú, nadanie a talent sú pre nich výzvou. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci za sebou aj odborné vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Reč je o učiteľoch z Prešova, ktorí si založili Klub nadaných detí Prešov.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov sú zdarma. Nepotrebujeme ani vzdelávací poukaz. Počet členov obmedzený, pracujeme so žiakmi v malých skupinkách. Bádame, experimentujeme, skúmame, precvičujeme čitateľskú i finančnú gramotnosť, stretávame sa s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, inšpiráciou pre nás sú požiadavky členov KND Prešov.

Zakladatelia prvého a jedinečného Klubu nadaných detí Prešov založili  „spolok“ už v roku 2013. Po troch rokoch organizovania aktivít pre nadaných a talentovaných prichádzajú s bohatou ponukou mimoškolského vzdelávania.

Zábavná a herná činnosť rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou náplňou aktivít historicky prvého Klubu nadaných detí Prešov“, povedala jedna zo zakladateľov KND Ingrid Storinská. Zároveň doplnila, že: „Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.“
Kto vedie Klub nadaných detí Prešov?
Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí je pre členov Klubu nadaných detí Prešov pripravený program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické hry, spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, ale aj prednášky, exkurzie a víkendové výlety budú tvoriť podstatu nového pôsobenia pod značkou Rozumieme nadaným.

Klub nadaných detí (ZŠ, Šmeralova 25, Prešov) - v prenajatých prietoroch základnej školy.
Stretnutia: utorok 14.00 - 15.00 hod. (prvé stretnutie 21. septembra 2021)

Ingrid Storinská
učiteľka 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Žánre ľudovej slovesnosti v edukácii intelektovo nadaných žiakov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v základnej škole a dyslexia, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

Juliána Sedláková
učiteľka 1.-4. ročníka
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Rozvoj verbálneho myslenia nadaných detí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

Klub nadaných detí (SZŠ Mukačevská 1, Prešov)
Stretnutia: piatok 14.00 - 15.00 hod. (prvé stretnutie 17. septembra 2021)

Ľuboš Lukáč
učiteľ 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Logické úlohy a ich využitie v predmete matematika, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v s ADHD, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

Registrácia do Klubu nadaných detí Prešov 2021/2022
V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 UŽ NIE JE MOŽNÉ ZAREGISTROVAŤ DIEŤA DO KLUBU NADANÝCH DETÍ PREŠOV - VŠETKY MIESTA SÚ OBSADENÉ. ĎAKUJEME!

Prihlášku si vytlačte a vypíšte. Scan prihlášky pošlite e-mailom na nadanedieta@gmail.com (čo najskôr, počet miest limitovaný!). Registráciu potvrdzujeme do 24 hodín od prijatia prihlášky. Členom Klubu nadaných detí (KND) je dieťa až po potvrdení e-mailom zo strany organizátora.
Max. počet členov Klub nadaných detí SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov: 20 detí, Klub nadaných detí ZŠ, Šmeralova 25, Prešov: 30 detí.

Spolupracujeme s každým kto rozumie nadaným
Klub nadaných detí Prešov je určený mimoriadne nadaným deťom.
Ide o súkromnú iniciatívu prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí.

Chcete zriadiť KND vo vašom meste? Kontaktujte nás! Pomôžeme!
Kluby nadaných detí združuje v Českej republike Mensa ČR.
Účelom týchto klubov je podchytiť skupinu veľmi nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzoru.
V Českej republike nájdete zriadené kluby pre nadané deti v mnohých mestách (Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Karviná, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Bílina, Brno, Plzeň, Znojmo, Blansko, Vsetín, Pardubice, Uherský Brod, Česká Lípa...)
Slovenská republika v tomto smere zaostáva, po kluboch nadaných detí ani chýru ani slychu...
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v roku 2013 v Prešove. Vekové zacielenie je prvý a druhý stupeň školy.

Dôležitým  prvkom je spolupráca s rodičmi, ako aj inými školami. Preto je v našom záujme vytvoriť kluby nadaných detí aj v iných mestách, v spolupráci so školami, ktoré poskytnú pre aktivity nadaných detí vhodné priestory. Ponúkame vám pomoc pri zriadení KND vo vašom meste.
Poskytneme návrh na spoluprácu, spoločné aktivity pre deti ale aj rodičov, spoluprácu medzi školami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, plán edukácie nadaných, a množstvo ďalších materiálov (po vzájomnej dohode).
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah