nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti

informačný portál žiakov II.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme program edukácie intelektovo nadaného žiaka v primármom vzdelávaní pod názvom Deti v sieti.

Akcie, podujatia, udalosti

Deň učiteľov sme oslávili v Levoči

28. marca 2015 sme pre žiakov prešovských škôl pripravili výlet do Levoče. Tento deň sa niesol v znamení osláv Dňa učiteľov, záver výletu preto patril slávnostnému obedu, ktorý sme pre deti pripravili zdarma. Levoča je mesto na severovýchodnom Slovensku, ležiace v Prešovskom kraji. Od roku 2009 je zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Spoločne rozsvietime modrú

Aj žiaci 1.-4. roč. z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prešovskej základnej školy na Šmeralovej ulici sa zapoja do celosvetovej kampane Rozsvieť modrú, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme, začleniť autistov medzi seba a vytvoriť im podmienky na zmysluplný život.

Ocenenie za významný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania

26. marca 2015 som, pri príležitosti Rezortného dňa pracovníkov školstva a vedy - Dňa učiteľov, bol ocenený za významný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže v meste Prešov. Srdečná vďaka pani primátorke Ing. Andrei Turčanovej, predsedovi komisie školstva MsZ Mgr. Petrovi Krajňákovi a Mgr. Františkovi Mackovi - poverenému riadením odboru školstva, ...

Škola v prírode 2015: Vyšné Ružbachy

Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov pripravili letnú školu v prírode. Navštívime Vyšné Ružbachy, ktoré sme spoznali v minulom školskom roku. Túto lokalitu volíme preto, lebo je ideálnou pre žiakov 1. stupňa, a poskytuje oddych, relax, športové aktivity, a rôzne možnosti strávenia mimoškolských aktivít. Bližšie informácie o ŠvP Vyšné Ružbachy nájdete na tejto stránke.

Nadácia ESET je generálnym partnerom Logickej olympiády 2015

Nadácia ESET je generálnym partnerom logickej olympiády (2015) žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.  Cieľom Nadácie ESET je pomáhať organizáciám a jednotlivcom naplno využiť svoj potenciál, zlepšiť kvalitu života a realizovať svoje vízie. Riaditelia základných škôl a 8-ročných gymnázií môžu intelektovo nadaných žiakov prihlásiť najneskôr do 30. januára 2015.

Rýchla navigácia

Obohatenie
______________

Ročníkové práce
______________

IQáčik
______________

Deti v sieti
______________

Logická olympiáda
______________

Mladý fotograf
______________

Klub nadaných detí
______________

IQ kids
______________

Ranné komunity
_____________

Triedny učiteľ
______________

Rodičia
______________

Domáce úlohy
______________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky