nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti

informačný portál žiakov III.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným oslavuje prvý rok

Program aktivít zameraný na nadaných žiakov pod názvom Rozumieme nadaným má za sebou úspešný prvý ročník. Aktivitami zameranými na intelektovo nadaných žiakov zaujal a má pred sebou vynikajúce vyhliadky do ďalších rokov. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove pritiahol tisícky detí z celého Slovenska ...

Pohyb i logické myslenie sľubuje preveriť logické sústredenie

Nadané deti môžu stráviť letné prázdniny spolu s celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Organizátori projektu vzdelávania nadaných detí pripravili letné logické sústredenie! Ideálnym prostredím na rozvoj myslenia sa stanú Vyšné Ružbachy. Program sústredenia bude zameraný na logiku, verbálne myslenie, pohyb a relax. Jedinečné sústredenie organizujú ...

Malá vedecká konferencia očami Janíka Robu

Malá vedecká konferencia je každoročnou, nesúťažnou prezentáciou najlepších ročníkových prác žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska. Pre každého žiaka, pochopiteľne vrátane mňa, bolo obrovskou cťou reprezentovať Prešov na celoslovenskom finále. Malá vedecká konferencia intelektovo nadaných žiakov tried a škôl s Programom ...

Prešovské nadané deti v IQ Škole pod tatranským nebom

Intelektovo nadaní žiaci prešovskej „Šmeralky“ strávili týždeň v netradičnej IQ Škole v prírode. Ich „prechodným domovom“ sa stali Vysoké Tatry. Logické úlohy, hlavolamy, rébusy, čítanie s porozumením, športové súťaže, ale aj spoznávanie jedinečnej prírody. To všetko vďaka celoslovenskej iniciatíve Rozumieme nadaným, ktorá zastrešila jedinečný pobyt nadaných žiakov.

Máte doma nadané dieťa? ZŠ Šmeralova ponúka vzdelávanie v triedach pre mimoriadne nadané deti

Máte doma nadané dieťa? Má vaše dieťa bohatú slovnú zásobu? Zaujímajú ho rozličné záujmy, chce vedieť, ako čo funguje, vzniklo, preferuje knižky, náučné hry, encyklopédie a rôzne spoločenské hry? Dominantná je u neho tvorivosť, experimenty, stavebnice či práca s textom? Práve vám je určený ...

Rýchla navigácia

Obohatenie
______________

Ročníkové práce
______________

IQáčik
______________

Rozumieme nadaným

______________

Logická olympiáda
______________

Mladý fotograf
______________

Klub nadaných detí
______________

IQ kids
______________

Ranné komunity
_____________

Triedny učiteľ
______________

Rodičia
______________

Domáce úlohy
______________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky