NADANEDIETA.SK

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PREŠOVSKÉ INTELEKTOVO NADANÉ DETI

informačný portál žiakov I.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme program edukácie intelektovo nadaného žiaka v primármom vzdelávaní pod názvom Deti v sieti.

INFOMENU

TRÉNING KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ


Tréning komunikačných zručností je zameraný na praktický nácvik rôznych komunikačných situácií. Je určený žiakom 1. ročníka, realizovaný bude počas hodín slovenského jazyka. Súčasťou tréningu sú rôzne témy ...

KLUB NADANÝCH DETÍ

OTESTUJTE SA - TESTY LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2014


Prinášame vám výsledky celoslovenského finále 2. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. Výsledky finalistov sú usporiadané v oboch súťažných kategóriách samostatne - kat. A (žiaci 1.-4. roč.) a kat. B (žiaci 5.-9. roč.), súčasťou odkazov sú aj testy z finále LO 2014 - otestujte sa :)

OZNAMY

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY


Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Šťastie, zdravie, smiechu veľa, úprimne Vám všetkým želá triedny učiteľ Ľubo. Želám pekné sviatky, prázdniny plné oddychu. Termín prázdnin 17.4.-22.4.2014. Začiatok vyučovania po prázdninách je  v stredu (23.4.2014).

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV


V odkaze nájdete nové informácie: o aktuálnych domácich úlohách, zmene vyučovania predmetu Matematika, ale aj ročníkových prácach (triedne a školské kolo). Domáce úlohy (na víkend) budete mať každý týždeň vždy v piatok ráno  na webovej stránke nadanedieta.sk.

GALÉRIA NAJ AKCIÍ

FINÁLE 2. ROČNÍKA LOGICKEJ OLYMPIÁDY


Pri príležitosti 65. výročia vzniku Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa na akademickej pôde fakulty 9. apríla 2014 uskutočnil 2. ročník  celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. Hlavným organizátorom bolo Občianske združenie Prešovské nadané deti...

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

                           
          
                   

____________________________________________________________
Webstránka nadanedieta.sk je súkromným portálom, ktorý informuje o aktivitách žiakov 1.B triedy /TND/ ZŠ Šmeralova.
Copyright © 2011-2014 NADANEDIETA.SK. All Rights Reserved.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky