nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti

informačný portál žiakov III.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti

Logické úlohy jedným ťahom

Vyučovanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prináša rôzne špecifiká. Jedným z nich je (aj) matematika, ktorej súčasťou je rozvíjanie matematického, logického, priestorového úsudku a verbálneho myslenia. Nadaní tretiaci sa naposledy „pustili“ do riešenia geometrických hlavolamov. Tie dokázali ich hlavičky potrápiť. Logické úlohy s pod názvom ...

Angličtina hrou

Ak chcete rozvíjať mozog a inteligenciu Vašich detí, učte ich cudzie jazyky! Tie sú pre školákov pomerne ľahkou zábavou. Ich mozog je predurčený na učenie sa jazykov. Postačí interakcia so „živými“ ľuďmi, rôzne riekanky, hry, jednoduché frázy a spev pesničiek. Atrakciou hodín anglického jazyka tretiakov sa stali anglické pesničky, ktoré sú súčasťou ...

Elektrina vzbudila záujem

Zostaviť elektrický obvod nie je zložité! Presvedčili sa o tom nadaní tretiaci. A to prostredníctvom zhotoveného jednoduchého elektrického obvodu, ktorý predstavil spolužiakom náš nový žiak Janík Roba. Elektrický obvod, ktorý si pripravil spoločne so svojim ockom pozostával zo skrutiek, tenkých vodivých drôtov, žiaroviek, 9V batérie, vypínačov a magnetu.

Klub nadaných detí: Projektové práce

Členovia Klubu nadaných detí Prešov každoročne sa každoročne pripravujú na vypracovanie projektových prác. Tie sú alternatívou ročníkových prác, ktoré žiaci v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prezentujú každoročne. Výsledkom sú rôzne pokusy, experimenty a vynálezy žiakov - nádejných bádateľov. Vypracujte projektovú prácu a vyhrajte!

Oznam: Astronomicko-raketový krúžok

Facebook stránku astronomicko-raketového krúžku základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove nájdete v tomto odkaze. Dôležité informácie o stretnutiach členov krúžku, rôzne zaujímavosti, ale aj fotografie z jednotlivých stretnutí sú (už) na našej fcb stránke krúžku. Ak vás naše aktivity zaujali - pozrite si stránku, píšte, pýtajte sa.  Mgr. Marián Fedorko, PhD.

Rýchla navigácia

Obohatenie
______________

Ročníkové práce
______________

IQáčik
______________

Rozumieme nadaným

______________

Logická olympiáda
______________

Mladý fotograf
______________

Klub nadaných detí
______________

IQ kids
______________

Ranné komunity
_____________

Triedny učiteľ
______________

Rodičia
______________

Domáce úlohy
______________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky