nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti

informačný portál žiakov II.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme program edukácie intelektovo nadaného žiaka v primármom vzdelávaní pod názvom Deti v sieti.

Akcie, podujatia, udalosti

Vyučovanie s pesničkami od Pavla Hammela

Netradičné vyučovanie zažijú po jarných prázdninách druháci z triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prešovskej základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Piesne Pavla Hammela ich budú sprevádzať počas celého marca, ako vo vyučovaní, tak aj v mimoškolskej činnosti. Spôsob vzdelávania v štýle "Škola hrou", usiluje o to, aby škola nebola pre žiakov ...

Imunoglukan P4H® pomáha znížiť chorobnosť detí v školskom veku

Pri nástupe do kolektívu sa nedá predpokladať, že ani dieťa so 100% imunitou nepodľahne žiadnej chorobe. Dôležité je zredukovať počet opakovaní ochorení u detí a urýchliť priebeh liečby. V podstate máme na výber – buď venovať celoročnú pozornosť starostlivosti o imunitu nášho dieťaťa, alebo sa pripraviť na časté absencie v práci aj „chytanie“ agresívnych detských viróz.

Ranné komunity v II. polroku

Ranná komunita slúži na navodenie atmosféry na dobrú prípravu a "otvorenie" sa žiakov na vyučovaní, zároveň je integrálnou súčasťou celého vyučovania. Štýl vyučovania je prispôsobený potrebám nadaných detí a je relatívne vysoko individualizovaný. V II. polroku ranné komunity pozostávajú z aktivít - skupinovej práci, logických úloh a rôznych poučných príbehov. Prehľad aktivít ...

Odštartoval 3. ročník Logickej olympiády!

Školskými kolami sa v pondelok 23. februára 2015 začne 3. ročník celoslovenskej logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V tomto ročníku zaregistrovali školy viac ako 3000 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Testovanie prebieha v dvoch súťažných kategóriách: kat. A (1.-4. roč.) a kat. B (5.-9. roč.). Školské kolá potrvajú až ...

Nadácia ESET je generálnym partnerom Logickej olympiády 2015

Nadácia ESET je generálnym partnerom logickej olympiády (2015) žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.  Cieľom Nadácie ESET je pomáhať organizáciám a jednotlivcom naplno využiť svoj potenciál, zlepšiť kvalitu života a realizovať svoje vízie. Riaditelia základných škôl a 8-ročných gymnázií môžu intelektovo nadaných žiakov prihlásiť najneskôr do 30. januára 2015.

Rýchla navigácia

Obohatenie
______________

Ročníkové práce
______________

IQáčik
______________

Deti v sieti
______________

Logická olympiáda
______________

Mladý fotograf
______________

Klub nadaných detí
______________

IQ kids
______________

Ranné komunity
_____________

Triedny učiteľ
______________

Rodičia
______________

Domáce úlohy
______________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky