nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti

informačný portál žiakov II.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme program edukácie intelektovo nadaného žiaka v primármom vzdelávaní pod názvom Deti v sieti.

Akcie, podujatia, udalosti

Projektová prírodoveda

Súčasťou hodín druháckej prírodovedy je (aj) téma: Zdravie a choroba. Úlohou žiakov bolo samostatne pripraviť a v spoločnosti spolužiakov prezentovať plagát - ambulancia. V druhej časti vyučovania sme sa venovali vode. Prostredníctom pokusu (kvetu, ktorý kvitne aj v zime) sme si priblížili pohyb vody proti smeru gravitácie, čím sa zaplnia okraje kvetu. Stúpanie vody môžete ...

V novom školskom roku už nebudeme súčasťou PEN Deti v sieti

Realizácia aktivít plánu edukácie nadaných žiakov "Deti v sieti" našou školou sa ukončí v školskom roku 2014/2015. V rámci tohto projektu sme sa zúčastnili množstva akcií, exkurzií, výletov, ale aj získali nemalé finančné prostriedky na nákup alternatívnych učebníc, pracovných zošitov, pomôcok ... . V novom školskom roku sa plán bude realizovať na inej základnej škole.

LaQ matematika

Dnešnú hodinu matematiky sme nazvali LaQ matematikou. Prečo? Dozviete sa z nasledujúcich riadkov... LaQ je inovatívna stavebnica pochádzajúca z Japonska pre tvorivé hlavičky a vedúca k objavovaniu sveta nekonečných možností. Stavebnica LaQ je plastová, vyrobená z kvalitných materiálov. Každé balenie obsahuje návody na skladanie modelov zobrazených ...

Nadácia ESET je generálnym partnerom Logickej olympiády 2015

Nadácia ESET je generálnym partnerom logickej olympiády (2015) žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.  Cieľom Nadácie ESET je pomáhať organizáciám a jednotlivcom naplno využiť svoj potenciál, zlepšiť kvalitu života a realizovať svoje vízie. Riaditelia základných škôl a 8-ročných gymnázií môžu intelektovo nadaných žiakov prihlásiť najneskôr do 30. januára 2015.

IQ kids: Adrián Bortník, 13-ročný programátor

Portál IQkids.sk vám prináša sériu rozhovorov s mladými talentovanými ľuďmi. Ako prvý uverejňujeme rozhovor s 13-ročným Adriánom Bortníkom, ktorý je najmladším výkonným riaditeľom technologickej firmy. Ako jedenásťročný sa začal venovať programovaniu. Spočiatku ho zaujali webové stránky, momentálne sa zaujíma o mobilné aplikácie. O tom ako začínal, o jeho pracovnom ...

Rýchla navigácia

Obohatenie
______________

Ročníkové práce
______________

IQáčik
______________

Deti v sieti
______________

Logická olympiáda
______________

Mladý fotograf
______________

Klub nadaných detí
______________

IQ kids
______________

Ranné komunity
_____________

Triedny učiteľ
______________

Rodičia
______________

Domáce úlohy
______________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky