Nadané dieťa

Nadané dieťa
December 2017
ČAROVANIE S FARBAMI
PREŠOVSKÉ NADANÉ DETI PRIVÍTALI DECEMBER HRAMI S FARBAMI. ČAROVANIE SA USKUTOČNILO NA STRETNUTÍ ČLENOV KLUBU NADANÝCH DETÍ, FARBY OVLÁDLI ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE.
November 2017
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
VYHLÁSILI SME 6. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE PRE INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV - LOGICKÁ OLYMPIÁDA. REGISTRÁCIA SÚŤAŽIACICH AŽ DO 1. JANUÁRA 2018 NA STRÁNKE SÚŤAŽE.
December 2017
ŠIFROVANIE TAJNÝCH SPRÁV
V KLUBE NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE SA ŽIACI UČILI POSIELAŤ TAJNÉ SPRÁVY. PRI POSIELANÍ ŠIFROVANÝCH SPRÁV PRETVORILI SPRÁVU DO TAJNEJ (NEČITATEĽNEJ) PODOBY.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
November 2017
FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ
ORGANIZÁTORI CELOSLOVENSKEJ INTERNETOVEJ SÚŤAŽE FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ OZNÁMILI V NOVEMBRI ZAČIATOK 12. ROČNÍKA INTERNETOVEJ SÚŤAŽE. FOTOGRAFUJTE A ZAPOJTE SA...
Nadané dieťa
Prejsť na obsah
Akcie, podujatia, udalosti
Posielanie tajných správ zaujalo nadané deti z Klubu nadaných detí v Prešove. Pri posielaní šifrovaných správ zvolili spôsob, pomocou ktorého pretvorili správu do tajnej (nečitateľnej) podoby. Šifrovaním správ sa zaoberali deti prostredníctvom metódy šifrovania, ktorá sa nazýva kryptológia. Zaujímavé príbehy spestrili prednášku o dejinách šifrovania. Samotný rozvoj šifrovania nájdeme v Mezopotámii a v Egypte.
Prešovské nadané deti privítali december hrami s farbami. Čarovanie sa uskutočnilo na stretnutí členov Klubu nadaných detí, ktorý patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Spájanie a meniace sa farby fascinujú oko každého dieťaťa. Miešanie farieb nikdy neunaví, preto je dôležité spoznať jednotlivé farby a farebné odtiene. Nadaní školáci však svoje pozorovanie zamerali na obľúbené výtvarné techniky – maľovanie bublinkami a otláčanie.
Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným oznámili v novembri začiatok 12. ročníka internetovej súťaže Fotografia očami detí. Nad súťažou pre žiakov zákaldných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Internetový projekt Fotografia očami detí prebieha v dvoch súťažných kategóriách: fotografia digitálnym fotoaparátom a fotografia mobilným telefónom.
Posledné novembrové stretnutie členov Klubu nadaných detí Prešov bolo venované hrám, pretože „kto sa hrá, nehnevá“. Kolektívne hry upevňujú spoločenské vzťahy. Prostredníctvom nich deti prežívajú pocity súdržnosti a rozvíjajú sa taktiež dôležité vlastnosti pre život v kolektíve, cibrí sústredenie a pozornosť. Pantomímou preukázali herecké výkony, predstavivosť a fantáziou. Úlohou netradičných hereckých predstavení bolo ...
Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa v podvečerných hodinách uskutočnila vo výstavnej sieni  Poľsko–slovenského domu Prezentácia najlepších ročníkových prác žiakov z intelektovo nadaných tried ZŠ na Komenského ulici v Bardejove. Výstavná sieň bola plná. Okrem spolužiakov a triednych učiteliek nadaných tried si prišli vypočuť a pozrieť na prezentácie i ďalší zvedavci či príbuzní.
Organizátori celoslovenskej súťaže Logická olympiáda spustili v novembri prihlasovanie škôl/žiakov do súťaže. Tá je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním a oficiálne odštartuje školskými kolami naplánovanými na február 2018. Do súťaže je možné registrovať nadaných žiakov základných škôl a 8- ročných gymnázií do 15 rokov.  V predchádzajúcich ročníkoch sa do jedinečnej súťaže intelektovo nadaných ...
Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným je zameraný na výchovu a vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov základných a stredných škôl. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal v predchádzajúcich ročníkoch žiakov, učiteľov, rodičov žiakov, ale aj študentov vysokých škôl a širokú verejnosť. Netradičné vyučovanie, rôznorodé aktivity a projekty, rozvoj čitateľských zručností, ...
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2017
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah