nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti
informačný portál žiakov IV.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti
Posledné stretnutie rodičov nadaných detí
Rodičia nadaných štvrtákov sa v priebehu marca stretli na spoločnom triednom aktíve s triednym učiteľom. Výchovno-vzdelávacie výsledky, informácie o vyučovaní, práca na hodinách, mimoškolské aktivity, podpora Klubu nadaných detí Prešov a informácie o pripravovaných aktivitách, ... to všetko zaznelo na poslednom stretnutí. Rodičia nadaných štvrtákov ...

Nadané deti z Prešova sa zapojili do súťaže Matematický Klokan
Štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zapojili do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže na svete – Matematický Klokan. Súťaž motivuje deti v prekonávaní samých seba a je dobrou príležitosťou overiť si matematické myslenie. Čítať s porozumením a premýšľať nad úlohami žiakov zaujalo.

V Klube nadaných detí Prešov oslavovali mozog
Počas týždňa mozgu sa ľudia z celého sveta zapájajú do rôznych aktivít podporujúcich jeho fungovanie. Prednášky, diskusie, tvorivé dielne zamerané na tréning pamäti a duševné zdravie sa spájajú s oslavou mozgu. Na Slovensku tento rok prebehol už v poradí desiaty ročník čoraz obľúbenejšej akcie. Do aktivít zameraných na precvičovanie mozgu sa zapojili i ...

Príbeh amerického bankára zo Šariša
Životný príbeh americko-slovenského podnikateľa, bankára a filantropa Michala Bosáka spoznávali nadaní štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Vyučovanie zamerané na históriu, čítanie s porozumením a matematické myslenie bolo spomienkou na najvýznamnejšiu osobnosť slovenského krajanského života v Spojených štátoch ...

Logico je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia
V novom školskom roku bude súčasťou vyučovania štvrtákov inovačný vzdelávací systém Logico. Ideálna kombinácia zábavy, hry a učenia je významnou pomôckou pri riešení úloh. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia žiaka. Budúcnosť vašich detí sa začína už dnes.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky