nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti

informačný portál žiakov III.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti

Prijatie ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dňa 21. augusta 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Fotografia očami detí. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler privítal vo svojom úrade súťažiacich, ale aj organizátorov tohto úspešného projektu. Počas stretnutia sa minister Draxler oboznámil s priebehom 9. ročníka fotosúťaže, ktorá sa konala pod jeho záštitou.

Prešovská iniciatíva Rozumieme nadaným

Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na žiakov ...

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.: Nadaní žiaci nie sú jednoliatou skupinou

V súčasnosti je riaditeľkou Centra nadaní v Prahe. Jej študijné zameranie, bohatá pedagogická prax, publikačná činnosť a iné aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním mimoriadne nadaných detí ju radia medzi špičkových odborníkov v danej problematike. Prečítajte si rozhovor s Jitkou Fořtíkovou o nadaných, ich špeciálnych potrebách, ale aj projektoch určených pre nich.

Talent camp 2015

Počas prvého mesiaca letných prázdnin sa uskutočnil Talent camp, ktorý bol určený nadaným a talentovaným žiakom základných škôl. Našim „druhým domovom“ sa stala lokalita Zelený breh, rekreačná oblasť Sigord, neďaleko mesta Prešov. Víkendový Talent camp poznamenali Majstrovstvá SR a ČR v ryžovaní zlata. Medzinárodná účasť, ...

FaxCopy pomáha: Kancelársky papier na celý školský rok

Ďakujeme spoločnosti FaxCopy za dar, ktorým sú balenia kancelárskeho papiera. Tento dar nám vystačí (celej triede) počas celého roka - na prípravu rôznych pracovných listov, projektov, aktivít v školskom i mimoškolskom prostredí (Klub nadaných detí Prešov). Tento dar sme získali vďaka realizácii iniciatívy Rozumieme nadaným. Ešte raz srdečná vďaka.

Rýchla navigácia

Obohatenie
______________

Ročníkové práce
______________

IQáčik
______________

Rozumieme nadaným

______________

Logická olympiáda
______________

Mladý fotograf
______________

Klub nadaných detí
______________

IQ kids
______________

Ranné komunity
_____________

Triedny učiteľ
______________

Rodičia
______________

Domáce úlohy
______________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky