Kluby nadaných detí čaká rok plný aktivít, organizátori opäť očakávajú enormný záujem - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
November 2023
PREDNÁŠKA O BIODIVERZITE
SVETOM VEDY POČAS STRETNUTIA KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SPREVÁDZALA JEHO ČLENOV ODBORNÁ ASISTENTKA RNDr. BEÁTA BARANOVÁ, PhD.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
November 2023
NADANÉ DETI VYSOKOŠKOLÁKOM
V NOVEMBRI 2023 SA V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU POD ZÁŠTITOU KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PF PU V PREŠOVE USKUTOČNILA PREHLIADKA ROČNÍKOVÝCH PRÁC NADANÝCH DETÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Kluby nadaných detí čaká rok plný aktivít, organizátori opäť očakávajú enormný záujem

Aktivity
Kluby nadaných detí čaká rok plný aktivít, organizátori opäť očakávajú enormný záujem

Hovorí sa, že pravý anglický lord by na opustenom ostrove potreboval dva kluby: jeden, do ktorého by chodil a druhý, do ktorého by nechodil. Nadané deti môžu aj v novom školskom roku navštevovať ten, ktorý je určený len im.
Záujem je obrovský, preto nedokážu prijať všetkých
Kluby pre nadané deti organizuje Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove. Patria do portfólia iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá je autorom množstva pútavých projektov a aktivít, zameraných na široké spektrum oblastí. Kluby sa tešia enormnému záujmu, čo spôsobuje, že nemôžu prijať všetkých reálnych záujemcov o členstvo. Rovnakú situáciu organizátori očakávajú aj v tomto školskom roku.
Vôbec prvý klub nadaných detí na Slovensku otvorili v Prešove. Funguje (v prenajatých priestoroch) pri Základnej škole Šmeralova a deťom sa tu v rámci samostatnej mimoškolskej činnosti venujú pedagógovia Ingrid Storinská, Juliána Sedláková a Ľuboš Lukáč. KND-čku na Šmeralke po rokoch pribudol súrodenec, a to v Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici. Tu rozvíja schopnosti nadaných detí skúsený špeciálny pedagóg, metodik pre vzdelávanie nadaných a zakladateľ iniciatívy Rozumieme nadaným Ľuboš Lukáč.

Podmienky členstva sú nenáročné
Stretnutia intelektovo nadaných detí v kluboch sú bezplatné. Určené sú pre nadaných školákov z Prešova a jeho okolia. Na registráciu nie je potrebný ani vzdelávací poukaz. Prebiehať bude od 31. augusta. Rodičia si z webstránky www.nadanedieta.sk stiahnu tlačivo, a to podľa toho, do ktorého z dvoch klubov chcú dieťa prihlásiť. Sken vyplneného tlačiva zašlú mailom na adresu nadanedieta@gmail.com. Ak deti niektorú zo škôl prevádzkujúcich klub nadaných navštevujú, stačí, ak ich rodičia odovzdajú vyplnené tlačivo triednemu učiteľovi dieťaťa.
Ako bolo spomenuté, záujem o stretnutia nadaných je veľký, no maximálna kapacita každého z klubov je 30 detí. Registrácia potrvá približne jeden školský týždeň. U našich západných susedov, v Českej republike jestvuje viac ako 50 klubov pre nadané deti, na Slovensku je ich nateraz podstatne menej. Po prešovskom vznikli napríklad i v Banskej Bystrici, Humennom, Bardejove a v Sabinove.
Aké deti do klubov chodia a čo robia
Kluby, o ktorých je reč sú určené pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky alebo lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Organizátori klubov usilujú rozvíjať ich intelekt prostredníctvom tímových hier, exkurzií, experimentovania a bádania.
Účelom stretnutí je takisto podchytiť deti v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Môžu tu skúmať, riešiť logické úlohy, precvičujú čitateľskú a finančnú gramotnosť. V neposlednom rade sa stretávajú so známymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.

ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah