Nadané deti lúštili číselné kódy - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2022
NADANÉ DETI NA VYSOKEJ ŠKOLE
V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU ZASTREŠILA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE NESÚŤAŽNÚ PREHLIADKU ROČNÍKOVÝCH PRÁC INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV PREŠOVSKÝCH ZŠ.
November 2022
NADANÍ OBSADILI ZELENÝ BREH
INTELEKTOVO NADANÉ DETI SA OPÄŤ STRETLI NA LOGICKOM SÚSTREDENÍ. MALEBNÚ LOKALITU SIGORD V SLANSKÝCH VRCHOCH NAVŠTÍVILI NADANÍ Z PREŠOVA A BARDEJOVA.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2022
ČÍSELNÉ KÓDY
OKREM ČÍSELNÝCH KÓDOV SA NADANÉ DETI VENOVALI LOGICKÝM POSTUPNOSTIAM, KOCKÁM UMIESTNENÝM V PRIESTORE, SKLADANÍM PÍSMEN Z DIELIKOV, MATEMATICKÝM ÚLOHÁM.
Október 2022
PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ
V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE ROZVÍJALI PRIESTOROVÚ PREDSTAVIVOSŤ. A SPOLU S ŇOU LOGICKÉ MYSLENIE, JEMNÚ MOTORIKU A TVORIVOSŤ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané deti lúštili číselné kódy

Aktivity
Nadané deti lúštili číselné kódy

To však nebola zďaleka jediná aktivita ďalšieho stretnutia Klubu nadaných detí pri Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici v Prešove.
Trénovali logiku, matematiku i geometriu
Okrem číselných kódov sa deti zaoberali logickými postupnosťami, kockami, umiestnenými v priestore, skladaním písmen z dielikov, matematickými hádankami, geometrickými obrazcami a písmenkovými hádankami. Kuriozitou piatkového stretnutia bola online prehliadka animovaných filmov XVI. ročníka medzinárodného súťažného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava – BAB 2022.

Inšpiráciou boli úspešné logické olympiády
Úlohy na stretnutí boli prierezom populárnymi Logickými olympiádami, ktoré organizuje iniciatíva Rozumieme nadaným a zúčastňujú sa ich tisícky šikovných žiakov. Na začiatku deti riešili jednoduché úlohy z Logickej olympiády pre najmenších – predškolákov. Potom sa náročnosť zvyšovala a priestor dostali úlohy pre 1.-4. ročník ZŠ, ktoré kedysi riešili účastníci Logickej olympiády pre intelektovo nadaných žiakov. Napokon šla latka ešte vyššie, na úlohy 5.-9. ročníka zo spomínanej olympiády nadaných.

Zdôvodňovalo sa a diskutovalo
Dôležitou podmienkou pri riešení úloh bolo nie iba prísť s výsledkom, ale predovšetkým uviesť spolužiakom logické zdôvodnenie. Deti mali argumentovať, spájať a analyzovať. Ale v rámci diskusie a pri ponuke iných riešení tiež protirečiť a svoje ponúkané riešenie si tak obhájiť. Pri zadávaní úloh pomohlo premietanie na tabuľu.

Zúčastnili sa online festivalu animovaných filmov
Ďalšia časť stretnutia využila možnosť zúčastniť sa prehliadky animovaných filmov pre deti online, ktorá prebiehala práve v deň stretnutia Klubu nadaných detí pri SZŠ DSA. Festival BAB – Bienále animácie Bratislava je medzinárodným festivalom animovaných filmov pre deti. Postupne sa stal celosvetovou súťažnou prehliadkou animovaného filmu. Festival má okrem predstavovania animovaných filmov ambíciu vzdelávať. V roku 2020 sa konal z dôvodu pandemickej situácie prvýkrát online. Nad 16. ročníkom Festivalu BAB prevzala  záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah