Nadané deti obsadili Zelený breh - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2022
NADANÉ DETI NA VYSOKEJ ŠKOLE
V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU ZASTREŠILA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE NESÚŤAŽNÚ PREHLIADKU ROČNÍKOVÝCH PRÁC INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV PREŠOVSKÝCH ZŠ.
November 2022
NADANÍ OBSADILI ZELENÝ BREH
INTELEKTOVO NADANÉ DETI SA OPÄŤ STRETLI NA LOGICKOM SÚSTREDENÍ. MALEBNÚ LOKALITU SIGORD V SLANSKÝCH VRCHOCH NAVŠTÍVILI NADANÍ Z PREŠOVA A BARDEJOVA.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2022
ČÍSELNÉ KÓDY
OKREM ČÍSELNÝCH KÓDOV SA NADANÉ DETI VENOVALI LOGICKÝM POSTUPNOSTIAM, KOCKÁM UMIESTNENÝM V PRIESTORE, SKLADANÍM PÍSMEN Z DIELIKOV, MATEMATICKÝM ÚLOHÁM.
Október 2022
PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ
V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE ROZVÍJALI PRIESTOROVÚ PREDSTAVIVOSŤ. A SPOLU S ŇOU LOGICKÉ MYSLENIE, JEMNÚ MOTORIKU A TVORIVOSŤ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané deti obsadili Zelený breh

Aktivity
Nadané deti obsadili Zelený breh

Po nútenej pauze, zapríčinenej ochorením Covid 19, sa intelektovo nadané deti opäť stretli na Logickom sústredení. Malebnú lokalitu Sigord v Slanských vrchoch navštívili nadaní z Prešova a Bardejova.
Intelekt preverili úlohy Logickej olympiády
Trojdňové podujatie Logické sústredenie organizuje každoročne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Ide o aktivitu iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá patrí medzi úspešné aktivity centra. Covid stretnutia nadaných detí stopol na dva roky, avšak túto jeseň vyrazili do lokality Zelený breh opäť.
Uprostred malebných lesov Slanských vrchov absolvovali prechádzku po okolí vodnej nádrže Sigord. Potom už nastúpilo riešenie logických úloh. Zamerané boli na rozvoj logického a matematického myslenia, priestorového úsudku a verbálneho myslenia. Išlo o úlohy finálových kôl Logickej olympiády pre najmenších a Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.

Prešli sa históriou Slovenska
Projekt Slovensko v kocke – Čo ti v škole nepovedia voviedol deti do dejín krajiny, v ktorej žijú. Hovorili o vlajke, štátnych symboloch, hymne, ústave, mestách a obciach a o centrách, ako Bratislava, Košice a Prešov. Dozvedeli sa informácie o najzaujímavejších pamiatkach, slovenských pohoriach, národných parkoch, hradoch, zámkoch a slovenských osobnostiach. Záver poznávania krajiny pod Tatrami patril súťažnému kvízu.
Na Zelenom brehu sa hovorilo i cudzím jazykom. V angličtine sa deti zahrali slovné a postrehové hry, riešili logické úlohy, rozvíjali jazykové kompetencie a snažili sa cudzí jazyk využiť v rôznych situáciách.

Pri ranných rozcvičkách si intelekt odpočinul
Intenzívnu intelektuálnu činnosť vyvažovali pohybové aktivity v rámci ranných rozcvičiek. Tvorivé úlohy projektu Malý princ vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho. Pod vedením logopéda rozvíjali deti slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. Tu pomohol i logopedický počítačový program, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť.
Pri aktivite Si hviezda! sa deti dozvedeli, čo je potrebné pre "každý krásny deň" a vytvorili Plán budúcnosti. Popri tvorivom čítaní a tvorivom písaní rozvíjali svoju kreativitu, keď pracovali s geometrickými tvarmi, ktoré vystrihovali a nalepovali na výkres. Deti mali za úlohu vytvoriť niečo zaujímavé; niečo, čo sa im páči alebo nesie futuristické znaky. Prácu dotvorili kreslením.
Mysleli v záťažových situáciách
Čarovná krajina priniesla putovanie mapou začarovanej krajiny. Jeho cieľom bolo rozvíjanie slovnej zásoby, tvorivosti, výtvarných činností, budovania kamarátskych vzťahov, či úcty. Hlavolamy precvičili šikovnosť, predvídavosť, pozornosť a logické myslenie. Tréning koncentrácie ukrývali v sebe úlohy, zamerané na pozornosť a schopnosť rozmýšľať, a to aj v záťažových situáciách. Deti tiež vytvárali obrazy geometrických útvarov podľa osovej súmernosti.
Ďalšou z výziev bol súbor 30-písmenkových bludísk. Pri práci s písmenami vytvárali účastníci heslá. Jedno popoludnie bolo venované hrám: dreveným hračkám (kockám), magnetickým hračkám, LaQ hračkám a magnetickým stavebniciam Pixio. Pri aktivite Číselné kódy išlo o vytváranie logických postupností, skladanie písmen z dielikov, matematické hádanky, geometrické obrazce a písmenkové hádanky.

Účastníci odchádzali s pamiatkou – pamätným listom
Didaktická pomôcka LOGIFORMES obsahuje tri úrovne náročnosti. Deti tu rozvíjajú logické myslenie, tvorivosť, fantáziu a predstavivosť. Súťažiaci pracovali s niekoľkými informáciami súčasne, ako sú farba, tvar a pozícia a precvičovali si dedukciu, analýzu a syntézu. Hľadali logickú väzbu a správne riešenie. Myslenie nadaných školákov potrápili zadania, označené piktogramom (prvá úroveň: motýľ, druhá úroveň: panda, tretia úroveň: sova). A to v súlade s princípom od jednoduchého k zložitejšiemu.
Na konci logického sústredenia získali všetci (účastníci) pamätný list. Organizátori podujatia konštatujú, že problematika rozvoja nadania a talentov na Slovensku nie je na Slovensku dlhodobo podchytená. A to aj napriek obrovskému záujmu zo strany detí, rodičov a učiteľov.

Foto: Logické sústredenie 2022 (60 fotografií)
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah