Nadané deti prednášali - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Január 2023
PUTOVANIE KRAJINOU
PO ZDOLANÍ VŠETKÝCH SLOVENSKÝCH POHORÍ A VYDAJI SVOJEJ (KNIŽNEJ) DCÉRY O PUTOVANÍ ČAROKRÁSNOU KRAJINOU POD TATRAMI SOM PRIJAL POZVANIE NA PÔDU KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE.
Január 2023
ÚSPEŠNÝ ROK 2022
NADANÍ OSLÁVILI V UPLYNULOM ROKU NIEKOĽKO JUBILEÍ! DESIATKU ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV LOGICKEJ OLYMPIÁDY I PRVÉHO KLUBU NADANÝCH DETÍ NA SLOVENSKU. A MNOŽSTVO ĎALŠÍCH ÚSPECHOV...
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Január  2023
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
NAJVÄČŠIA CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHLA TENTORAZ TAKMER DVE A POL TISÍCKY ÚČASTNÍKOV. ŽIACI ZŠ A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ UŽ LADIA FORMU NA 11. ROČNÍK.
December 2022
MALÝ PRINC
V ROKU 1996 SA KULTOVEJ KNHY A. SAINT-EXUPÉRYHO CHOPILI HUDOBNÍK HENRICH LEŠKO A SLOVENSKÝ SPEVÁK RICHARD MÜLLER.  Z DIELA VYCHÁDZAJÚ TVORIVÉ ÚLOHY PROJEKTU MALÝ PRINC.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané deti prednášali

Aktivity
Prešovské nadané deti vystúpili na odbornom seminári Učíme nadaných žiakov

V októbri sa na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil odborný seminár Učíme nadaných žiakov. Počas seminára vystúpilo množstvo odborníkov na výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov. Priestor dostali aj intelektovo nadaní žiaci z Prešova, ktorí v jednotlivých vstupoch informovali návštevníkov odborného seminára o svojich predstavách vzdelávania a záujmoch.
Počas zaujímavého podujatia venovaného výchove a vzdelávaniu nadaných žiakov vystúpilo množstvo odborníkov. Tému kritického myslenia (Kritické myslenie – kľúčová kompetencia 21. storočia), prítomným predstavila vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte PU v Prešove doc. PaedDr. Alica PETRASOVÁ, PhD.

Nadaným deťom a inklúzii (Nadané deti a inklúzia) sa venoval vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník a uznávaný psychológ doc. PhDr. Vladimír DOČKAL, CSc. z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

O programovaní Ozobotov a jeho využití na jednotlivých predmetoch 1. stupňa základnej školy informovala Mgr. Ivana ČEPOVÁ zo základnej školy na ulici Dargovských hrdinov v Humennom.

Logošachom a voľnočasovými aktivitami zaujala Mgr. Helena BOTKOVÁ zo základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Humennom.

PaedDr. Katarína HVIZDOVÁ zo základnej školy na Ul. karpatskej vo Svidníku prezentovala možnosti využitia virtuálnej reality vo výchovno-vzdelávacom procese. Súčasťou digitálnej doby je taktiež generácia školopovinných detí tzv. IGenerácia.
Projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným predstavil učiteľ, špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš LUKÁČ z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Množstvo predstavených projektov zaujalo o to viac, že zúčastnených samotnými projektami previedli intelektovo nadané deti, ktoré sa ich každoročne zúčastňujú. Medzi skvelú pobytovú akciu patrí logické sústredenie. Každoročne sa trojdňového sústredenia zúčastní päťdesiat detí. Žiak štvrtého ročníka základnej školy Adam LANGE predstavil zaujímavý program logického sústredenia: exkurziu v galérii a múzeu, spoznávanie dejín pod názvom Velikáni dejín, inteligentné hračky, detský kvíz, športové súťaže, rozvíjanie komunikačných zručností, tvorivá angličtina, česko-slovenský kvíz. Úspešnú šiestačku Hanu VANTOVÚ zasa zaujal cestovateľský projekt Šariš Tour. Spoznávanie regiónu Šariša malo za cieľ spoznať život na dedine (obci), oboznámiť sa s chovom domácich zvierat, spoznávať dejiny i súčasnosť „obecného života“. Spoločne tak so spolužiakmi navštívili mnohé obce: Uzovce, Šarišské Sokolovce, Ratvaj, Hubošovce, Bodovce, Terňa, Babin Potok, Mošurov, Malý Slivník, Veľký Slivník, Chminianska Nová Ves. To všetko v sprievode samotných starostov obcí!
Klub nadaných detí v Prešove predstavila žiačka druhého ročníka Lea ROBOVÁ. Nadané deti sa v klube stretávajú každý týždeň. Momentálne prvý Klub nadaných detí na Slovensku navštevuje päťdesiat detí a záujem o „klubovanie“ je obrovský. Leu zaujalo množstvo tém, s ktorými sa v klube stretla, najviac však čínska kaligrafia, farebné hry s jesenným lístím, programovanie robotov.

Ďalšie z vystúpení sa nieslo v znamení logického myslenia a najväčšej súťaže pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku – Logickej olympiáde. So svojimi skúsenosťami sa podelil Ján ROBA -  žiak  Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Logickej olympiády sa sám zúčastnil keď postúpil zo školského kola do finálového, ktoré sa konalo na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Jednotlivé úlohy sú zamerané na logický, priestorový i matematický úsudok, či verbálne myslenie.  Konkurencia je vysoká, keďže na finále pricestujú do Prešova najlepší žiaci zo školských kôl z celého Slovenska. Súčasťou finálového kola je workshop určený deťom – súťažiacim. Na konci svojej prezentácie uviedol niektoré zo súťažných úloh pre zúčastnených.

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným organizuje každoročne množstvo projektov pre deti a mládež. Predstavenie projektov odborníkom na výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov, či samotným študentom Pedagogickej fakulty zaujalo.

Organizátormi odborného seminára o výchove a vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov boli Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta PU v Prešove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a Mesto Prešov.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah