Nadaným deťom pribúdajú možnosti, iniciatíva Rozumieme nadaným bilancuje rok 2021 - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Jún 2022
„ABSURDNÉ STRETNUTIE“
PRÍBEHY PLNÉ ABSURDÍT, ŠIFROVANÉ A SKRYTÉ OBRÁZKY. ÚLOHY V KLUBE NADANÝCH DETÍ PREŠOV ROZVÍJALI LOGICKÉ MYSLENIE, PAMÄŤ A SCHOPNOSŤ PRACOVAŤ V ČASOVOM STRESE.
Jún 2022
LOĎKY Z PAPIERA
POD VEDENÍM JEDNÉHO Z NADANÝCH ŽIAKOV VYRÁBALI ŽIACI V KLUBE NADANÝCH DETÍ NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE PAPIEROVÉ LOĎKY. MOTOROVÉ, VIKINGSKÉ, ČÍNSKE, ...
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Júl 2022
ROZUMIEME NADANÝM 2021/2022
K AKTIVITÁM INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM PATRIA ROZMANITÉ PROJEKTY, SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY ČI DOKONCA POBYTOVÉ PODUJATIA. V PREŠOVE V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU FUNGOVALI DVA KLUBY NADANÝCH DETÍ.
Júl 2022
10. VÝROČIE LOGICKEJ OLYMPIÁDY
OBĽÚBENÁ SÚŤAŽ INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV - LOGICKÁ OLYMPIÁDA MÁ ZA SEBOU DESAŤ SÚŤAŽNÝCH ROČNÍKOV. ORGANIZÁTORI OCENILI TÝCH, KTORÍ SA NA DESAŤROČNEJ TRADÍCII PODIEĽALI NAJVIAC.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadaným deťom pribúdajú možnosti, iniciatíva Rozumieme nadaným bilancuje rok 2021

Aktivity
Nadaným deťom pribúdajú možnosti, iniciatíva Rozumieme nadaným bilancuje rok 2021

Nový klub v Prešove, rozhovory s veľkými slovenskými talentami a spolupráca s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Ale aj hodina logopédia online a tradične ostro sledované Logická olympiáda a Logická olympiáda pre najmenších s tisíckami účastníkov. Aj toto bol v skratke rok iniciatívy Rozumieme nadaným.
Nový klub nadaných detí v Prešove
Iniciatíva bola pri vzniku druhého klubu nadaných detí v metropole Šariša. Stalo sa tak na pôde Súkromnej základnej školy DSA na Mukačevskej ulici. „Riešime aktuálne problémy spoločnosti, logické a spoločenské hry, rozvíjame intelektové a výtvarné schopnosti, organizujeme prednášky na rôzne témy, exkurzie a stretávame sa s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života,“ povedal na margo činnosti klubu zakladateľ iniciatívy Rozumieme nadaným PaedDr. Ľuboš Lukáč. Dôležitým cieľom klubov sú  tiež spoločné aktivity s ostatnými deťmi a hodnoty ako priateľstvo, zdvorilosť a vzájomné rešpektovanie sa. Kluby nadaných detí majú ambíciu pomôcť rozvíjať deťom nielen ich výnimočnosť, ale aj spoločenský kontakt, či humor.

Logika, sila papiera a modeling
V kluboch nadaných detí pri ZŠ Šmeralova a SZŠ DSA Mukačevská v Prešove otvorili tento rok viaceré témy. Pri prvom stretnutí dostalo priestor logické myslenie a rozvoj komunikačných schopností. Deti objavovali aj skrytú silu papiera a tajomstvo svetla a farieb. A napokon nadaní zisťovali zaujímavosti o modelingu, divadle a filme. Mimoškolskú činnosť nadaných detí narušila pandémia a kluby zostali posledné mesiace roka zatvorené.

Všímajú si nevšedné talenty
Aj v tomto roku pokračoval seriál rozhovorov s výnimočnými deťmi, ktoré robia dobré meno Slovensku na medzinárodnej úrovni. Markus Filipko zo seriálu Prázdniny nadobudol už v mladom veku slušnú filmovú a divadelnú prax. Rajmund Petrík točil videoklipy Kollárovcom, Maťovi Harichovi a Sime Martausovej. Ajna Marosz je viacerými považovaná za najlepšiu flautistku na svete. Bojničania Michal Lekýr a Adam Rázga úspešne rozvíjajú hudobný talent, pričom Michal holduje bicím a Adam spieva. Dominika Budinského ste mohli zachytiť v reklamách, videoklipoch, ale tiež seriáloch Tajné životy a Rex.

Tri otázky o nadaných
Nová rubrika monitoruje tematiku nadaných detí s odborníkmi, a to nielen na slovenskom, ale i českom území. Na tri otázky tohto roku odpovedali odborníci z Centra nadania v Bratislave a Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. PhDr. Jana Jurášková, PhD. a Mgr. Martina Mátychová, PhD. sú spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Centrum nadania n.o. (skrátene CENADA). Vedú súkromnú základnú školu pre žiakov s intelektovým nadaním, súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.
Začala užšia spolupráca s Pedagogickou fakultou PU v Prešove
Za mimoriadne významné označila iniciatíva Rozumieme nadaným podpísanie Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Jeho cieľom je kooperovať pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít v rámci projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy. Podpísaním memoranda obe strany vytvárajú príležitosť na zvyšovanie kvality edukácie detí a žiakov s intelektovým nadaním na Slovensku zapojením zamestnávateľov a partnerov z praxe do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania. Dekanku Pedagogickej fakulty doc. RNDr. Ivetu Scholtzovú, PhD. ocenili pamätnou plaketou Rozumieme nadaným. Pamätná plaketa sa tohto roku ušla aj známej kapele IMT Smile. Iniciatíva Rozumieme nadaným oceňuje osobnosti a subjekty s prínosom pre nadaných žiakov každý rok.

Záujem o jubilejný ročník Logickej olympiády je opäť enormný
V roku 2021 absolvovala populárna Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií deviaty ročník. Po školských kolách prebehlo celoslovenské finále z dôvodu pandémie COVID-19 online formou. Využité pri tom bolo LMS Moodle prostredie. Do jubilejného, desiateho ročníka súťaže pre nadané deti je už v týchto chvíľach zaregistrovaných 2100 nadaných žiakov základných škôl. Registrácia potrvá do ôsmeho januára 2022. Najúspešnejšou súťažou z portfólia projektov iniciatívy Rozumieme nadaným sa v roku 2021 stala súťaž v riešení logických úloh, určená predškolákom - Logická olympiáda pre najmenších. Zapojilo sa do nej viac ako 4100 predškolákov z celého Slovenska.

Cvičenie jazýčkov online
Vzhľadom na pandemickú situáciu realizovala iniciatíva online hodiny logopédie s nadanými tretiakmi. Pedagógovia iniciatívy Rozumieme nadaným poskytovali poradenstvo školám a rodičom nadaných detí. Ale aj samotným nadaným, a to najmä v čase pandémie. Usporadúvali prednášky pre školy a učiteľov o nadaní, nadaných, špecifikách ich vzdelávania a vôbec vyhľadávaní nadaných žiakov.
Veľké výzvy v novom roku
Okrem desiateho ročníka Logickej olympiády chystá iniciatíva pre intelektovo nadaných opäť množstvo aktivít a projektov. Pokračovať by mala Logopédia online a projekty Žime zdravo, Myšlienky géniov, Veda a technika a Logická olympiáda pre najmenších. Talent základných škôl regiónu Šariš je súťažou pre žiakov druhého stupňa. Finále prebieha v exkluzívnom prostredí zasadačky prešovského mestského parlamentu. Tradičnú ľudovú kultúru spoznajú deti vďaka Huncútovi v regióne Šariš a projekte Ako sa kedysi... Deti sa môžu zabaviť pri súťažiach Majstrovstvá v násobení a delení, či Logiformiáde. Obrovský záujem základných škôl o aktivity a projekty Rozumieme nadaným svedčí ukončenie registrácie pre základné školy. Väčšina projektov pre nadané deti bola „obsadená“ už začiatkom septembra 2021. Podobne je to s prednáškami, ktoré organizuje iniciatíva Rozumieme nadaným pre školy, učiteľov, rodičov nadaných detí, ale aj samotné nadané deti.

Vracia sa úspešná Šľahačková princezná
Riešenie tvorivých úloh je ambíciou Šľahačkovej princeznej, vychádzajúcej z úspešného albumu Pavla Hammela a hudobnej skupiny Prúdy. Malý princ zas pracuje s priekopníckou audioknihou z roku 1996 s hudbou Henricha Leška a hlasom speváka Richarda Müllera.
K pobytovým akciám pre nadaných patria trojdňová Detská novinárska škola, logické sústredenia a víkendové podujatia Mladý fotograf a Spoznávame Vysoké Tatry.

ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah