Prešovská univerzita predstavila svet nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2022
NADANÉ DETI NA VYSOKEJ ŠKOLE
V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU ZASTREŠILA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE NESÚŤAŽNÚ PREHLIADKU ROČNÍKOVÝCH PRÁC INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV PREŠOVSKÝCH ZŠ.
November 2022
NADANÍ OBSADILI ZELENÝ BREH
INTELEKTOVO NADANÉ DETI SA OPÄŤ STRETLI NA LOGICKOM SÚSTREDENÍ. MALEBNÚ LOKALITU SIGORD V SLANSKÝCH VRCHOCH NAVŠTÍVILI NADANÍ Z PREŠOVA A BARDEJOVA.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2022
ČÍSELNÉ KÓDY
OKREM ČÍSELNÝCH KÓDOV SA NADANÉ DETI VENOVALI LOGICKÝM POSTUPNOSTIAM, KOCKÁM UMIESTNENÝM V PRIESTORE, SKLADANÍM PÍSMEN Z DIELIKOV, MATEMATICKÝM ÚLOHÁM.
Október 2022
PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ
V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE ROZVÍJALI PRIESTOROVÚ PREDSTAVIVOSŤ. A SPOLU S ŇOU LOGICKÉ MYSLENIE, JEMNÚ MOTORIKU A TVORIVOSŤ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Prešovská univerzita predstavila svet nadaných detí

Aktivity
Prešovská univerzita predstavila svet nadaných detí

V siedmy novembrový deň v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku zastrešila Prešovská univerzita v Prešove nesúťažnú prehliadku ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov prešovských základných škôl.
Študenti špeciálnej pedagogiky poznávali tvorbu nadaných
Študenti špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte PU v Prešove sa v rámci pregraduálnej vysokoškolskej prípravy venujú takisto problematike edukácie intelektovo nadaných žiakov. V rámci vybraných študijných predmetov študujú ich charakteristiku, typológiu a rozmer tvorivého myslenia. Pri stretnutiach s nadanými deťmi „face to face“ vidia spôsoby ich myslenia a sledujú netradičné záujmy a rozličné formy prezentácie týchto záujmov.

Netradičnú torbu predstavili prvostupniari
Programom na univerzitnej pôde sprevádzal učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a interný doktorand Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove Ľuboš Lukáč. Zúčastneným študentom sa prihovorili viacerí skúsení pedagógovia. Súčasťou podujatia bol odborný seminár intelektovo nadaných žiakov. Nesúťažnej prehliadky prezentácií ročníkových prác sa zúčastnili intelektovo nadaní žiaci z primárneho stupňa prešovských základných škôl. Práce detí sa vyznačovali originalitou a monitorovali ich dominantné záujmové oblasti. Odborný seminár prezentoval poznatky špecifických záujmov nadaných detí a mal ambíciu byť inšpiráciou pre študentov, študujúcich špeciálnu pedagogiku.
Na univerzite vystúpili Jo Nesbo i ďalekohľad Jamesa Webba
Žiaci Základnej školy na Šmeralovej ulici predstavili päť ročníkových prác. Lujza Fečíková si ako tému zvolila svetoznámeho autora severských detektívok Jo Nesba. Lukáš Záhradník priblížil Teleskop Jamesa Webba. Zara Michňáková ostala tematicky pri Vesmíre. Karla Ňachajová sa prizrela Sukulentom a názov práce Tadeáša Komiňáka znel Camera obscura.
Súkromná základná škola DSA na Mukačevskej ulici zaradila do nesúťažnej prehliadky takisto päť prác. Martina Krenická si zvolila tému Hluchonemí občania. Emíliu Dancákovú zaujal Gepard štíhly. Leoni Pavel prezentovala Motýle. Juraj Šproch Osemtisícovky a Alica Šucová Akvárium.
Súkromnú základnú školu Veselá škola na Volgogradskej ulici zastupovali traja žiaci. A predovšetkým ich diela. Hana Balážová sa prizrela téme Nečakaný dar 3D kniha o zvykoch a tradíciách Slovenska. Šimon Šintal prezentoval tému Záchrana kraba Vectora a Matiáš Mihály tému Svet.

Text: Mgr. Dušan Guman, Foto: RNDr. František FRANKO, PhD., AV Studio, CCKV PU v Prešove
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah