Seminár Rozumieme nadaným predstavil históriu a bezpečné prostredie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
August 2023
KLUB NADANÝCH DETÍ
ODŠTARTOVALI SME REGISTRÁCIU DO JEDINEČNÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH A TALENTOVANÝCH DETÍ - KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. REGISTRAČNÝ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Seminár Rozumieme nadaným predstavil históriu a bezpečné prostredie

Aktivity
Seminár Rozumieme nadaným predstavil históriu a bezpečné prostredie

Odborný seminár Rozumieme nadaným bol sprievodnou akciou finále celoslovenskej Logickej olympiády na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Podujatie navštívilo 180 súťažiacich detí, ich rodičia a pozvaní hostia. Vypočuť si mohli odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou s problematikou intelektovo nadaných žiakov.
Nadané dieťa rozvíjajú komplexne
Obľúbenú súťaž moderovala riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Sabinove Ľubica Richmanová Fabišíková. Ako ozrejmila, na nadanie dieťaťa môže upozorniť jeho rodič alebo pedagóg. Na ich podnet potom prejde diagnostikou. „Dôležité je i jeho IQ, ale sledujeme najmä všeobecné schopnosti. Chceme ho vzdelávať všestranne; aby bolo v osobnostnej i v emocionálnej zložke komplexné.“
Po diagnostike je dieťa vzdelávané formou individuálneho začlenenia alebo v triede pre intelektovo nadané deti. Situácia je však dnes nekoncepčná,“ upozornila. „Chceme inklúziu, čo je pekné, ale podmienky na to na Slovensku nie sú. Učitelia v tejto oblasti nie sú vzdelávaní,“ vysvetlila. Mrzí ju tiež spriemerovanie celoštátneho monitoringu, ktoré nezohľadňuje veľké regionálne rozdiely medzi žiakmi.

Nadaných treba motivovať, aby tu ostávali
Už klasický hosť podujatia Vladimír Dočkal z Trnavskej univerzity predstúpil pred odbornú a laickú verejnosť s prednáškou Zmeny v chápaní nadania v priebehu histórie. Štát slovami odborníka potrebám nadaných síce prispôsobuje legislatívu, ale neinvestuje do nich. Podporné tímy na školách budú podľa V. Dočkala jestvovať len dovtedy, kým budú dotované európskymi peniazmi.
Je úžasné, že sú aspoň skupiny nadšencov ako Ľuboš Lukáč a jeho spolupracovníci. Nie je to však systémové,“ skonštatoval. Myslí si, že štát by mal vytvoriť podmienky, ktoré by motivovali nadaných ostávať alebo vracať sa zo zahraničných štúdií späť na Slovensko.
Deťom poskytujú bezpečné prostredie
Tému Bezpečné vzdelávacie prostredie pre žiakov s intelektovým nadaním rozvinuli riaditeľka Centra nadania, n.o. v Bratislave Martina Mátychová a Jana Jurášková zo Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA v Bratislave. „Snažíme sa vytvoriť bezpečné prostredie, spoznať dieťa, vnímať jeho aktuálne potreby v súvislosti s vývinom a poskytnúť mu adekvátnu starostlivosť,“ zhrnula základný obsah intervencií Martina Mátychová.
Štát by nás mal menej brzdiť legislatívou a nechať viac samostatnosti učiteľom aj školám. A učiteľov samozrejme finančne lepšie podporiť,“ usudzuje Jana Jurášková. Ďalšími sprievodnými akciami finále Logickej olympiády bola prezentácia desiatich rokov fungovania prvého klubu nadaných detí na Slovensku v podaní Ľuboša Lukáča a Ingrid Storinskej, ktorej predchádzala dielňa tvorivého písania, vedená Dávidom Dziakom z Prešovskej univerzity.

Vlastný vstup mali i nadaní
Odborný seminár Rozumieme nadaným bol na vysokej úrovni. Rovnako super boli deti, ktoré mali vlastnú prezentáciu,“ skonštatoval za organizátorov veľkej akcie Ľuboš Lukáč. Za nadaných sa účastníkom akcie prihovorili Karla Ňachajová zo ZŠ na Šmeralovej ulici, Tibor Norko z Veselej školy na Volgogradskej ulici a Alica Šucová zo SZŠ DSA na Mukačevskej ulici, všetci prešovskí žiaci.
Rodičia by privítali viac takýchto informácií o problematike nadaných detí,“ uviedol Ľuboš Lukáč na margo skutočnosti, že podobných podujatí je ako šafranu.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah