Učitelia nadaných detí: Určite sú v každej škole - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Júl 2024
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NA ŠKOLE TRADÍCIOU, NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BAJKALSKEJ ULICI V PREŠOVE PATRIA NADANÍ MEDZI TOP PRIORITY. ŠKOLA SPOLUPRACUJE S INICIATÍVOU ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Júl 2024
SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME
PREDŠKOLÁCI SI MERALI SILY V LOGICKOM MYSLENÍ. AKTUÁLNY ROČNÍK SÚŤAŽE NADVIAZAL NA TRADÍCU PREDCHÁDZAJÚCICH, V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME."
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Učitelia nadaných detí: Určite sú v každej škole

Aktivity
Učitelia nadaných detí: Určite sú v každej škole

Prešov sa chystá už na otvorenie tretieho klubu nadaných detí. O poslaní a filozofii klubov, osobnosti učiteľa pracujúceho s týmito deťmi a množstve aktivít, ktoré na deti čakajú pri každom stretnutí ako prekvapenie, porozprávali pedagógovia nadaných detí Ľuboš Lukáč, Juliána Sedláková a Ingrid Storinská.
Chystá sa otvorenie tretieho prešovského klubu
Prvý klub nadaných detí na Slovensku vznikol v Prešove v roku 2013. Iba pre porovnanie - v susedných Čechách ich je takmer 50 (!) Prvý, súkromný klub stále funguje, a to na Základnej škole na Šmeralovej ulici a patrí pod iniciatívu Rozumieme nadaným. Druhý vznikol na Súkromnej základnej škole DSA v Prešove a rovnako je súčasťou portfólia aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným.

Oba spomenuté útvary každý rok praskajú vo švíkoch a doposiaľ sa nepodarilo uspokojiť všetkých záujemcov o členstvo v ňom, a to z rýdzo kapacitných dôvodov. Registrácia sa zastavuje na čísle 30. V novom školskom roku 2024/2025 otvoria v poradí tretí prešovský klub nadaných detí na Základnej škole na Bajkalskej ulici 29. Vedúcimi klubov nadaných detí sú Ľuboš Lukáč, Ingrid Storinská a Juliána Sedláková (Šmeralova ulica), pri DSA-čke je to Ľuboš Lukáč a gymnazisti Adam Lange a Ján Roba. Ďalšie slovenské kluby pre nadané deti sú v Banskej Bystrici a Humennom a boli zriadené tamojšími školami.

Prím hrá v kluboch všeobecný rozhľad
Ako charakterizujú KND jeho vedúci? „Stretnutia žiakov z KND sú stretnutia tých, ktorých zaujíma všetko okolo nás a sú chtiví po ďalších vedomostiach a zručnostiach. Je to klub, kde sa dozviete veľa nového, objavíte to, čo ste nepoznali, ale najmä sa zabavíte, či spoznáte nových kamarátov,“ zhrnula učiteľka Juliána Sedláková. „Klub nadaných detí vznikol pre potreby rozvíjania nadaných detí aj v čase mimoškolskej činnosti,“ doplnila učiteľka a špeciálna pedagogička Ingrid Storinská. Jeho ambíciou je nadštandardný rozvoj žiakov.

Zameriavame sa na rozvoj všeobecného rozhľadu. Aj preto sa v roku 2024 budeme venovať činnostiam zameraným na rozvoj intelektu z hľadiska logického myslenia, verbálnej aj neverbálnej oblasti, EQ, estetiky, no určite nebudú chýbať pohybové aktivity, bádateľské činnosti, stretnutia s osobnosťami z rôznych oblastí a podobne,“ priblížila tohtoročné plány I. Storinská.
Každé stretnutie je pre deti prekvapením
Program klubu nadaných detí nezverejňujeme dopredu. Deti nikdy nevedia, čo ich na stretnutí bude čakať. Možno to bude beseda so zaujímavým spisovateľom, možno spoznajú čínsku kaligrafiu alebo základy fotografovania, vyskúšajú si, aké je to byť hercom, naučia šifrovať tajné správy, kto vie...,“ pridal závoj tajomstva učiteľ, špeciálny pedagóg a logopéd Ľ. Lukáč, ktorý stál pri zrode prvého klubu nadaných detí na Slovensku.

Dôraz je podľa Juliány Sedlákovej potrebné klásť „nielen na inteligenčnú stránku, ale aj na emocionálnu, pričom veľmi dôležitý je rozvoj sociálnych zručností v kolektíve.“ „Táto myšlienka nie je podporovaná štátom,“ skonštatovala Ingrid Storinská na margo klubov. „Nadaní nie sú témou. KND pri Súkromnej základnej škole DSA je v maximálnej možnej miere podporovaný vedením školy,“ dodal ku slovám kolegyne Ľuboš Lukáč.

U susedov je problematika nadaných na míle vpredu
Poučme sa od iných a nemusíme chodiť ďaleko. V ČR je takmer 50 klubov nadaných detí, množstvo odbornej literatúry zameranej na problematiku nadaných, odborné semináre, školenia, konferencie, krajské siete podpory nadaných, nadačné fondy na podporu nadaných, programy, či INVENIO – Národné centrum podpory nadania. Buďme radi, že aj u nás sa niečo robí, aj keď nesystémovo. Obrovskú poklonu si zaslúžia učitelia a rodičia. Skôr by sa možno bolo potrebné opýtať: Prečo sa to v Českej republike dá a u nás nie?“ zamýšľa sa Ľuboš Lukáč.

Školy a učitelia by pri vzdelávaní nadaných detí nemali zabúdať na individualitu každého dieťaťa. Na ich talent a niekedy aj na ich problémy, či už v učení alebo správaní sa,“ upozornila Juliána Sedláková. „Každá škola by si mala uvedomiť, že má medzi žiakmi aj intelektovo nadané deti. V každej škole určite sú. Tieto deti potrebujú iné vzdelávanie, rešpektovanie špecifických potrieb, metód vo vyučovaní, prístupov... A nezabúdajme, že v každej skupine intelektovo nadaných detí sú možno aj deti s dvojakou výnimočnosťou, čo prináša nadanie i hendikep,“ priblížil Ľuboš Lukáč.
Učiteľ má moc plaviť sa za vzdelaním spoločne s deťmi
Aký by mal byť podľa skúsených odborníkov učiteľ nadaných? „Mala by to byť vyrovnaná, empatická osobnosť s realistickým pohľadom na dieťa so všeobecným intelektovým nadaním. Mal by sa vyhnúť nezmyselnej myšlienke, že intelektovo nadané dieťa rovná sa jednotkár s ukážkovým správaním,“ myslí si Ingrid Storinská. „Mal by byť tolerantný, vyrovnaný a nestranný, empatický, dôveryhodný, so zmyslom pre humor. Mal by vedieť načúvať žiakom, komunikovať, zapájať sa rovnako do činností detí, dať priestor na prezentáciu, spolupracovať,“ vymenoval zručnosti dobrého pedagóga nadaných žiakov Ľuboš Lukáč.

Jestvuje množstvo stratégií práce na vyučovacej hodine, rôzne podnetné metódy, formy práce. Nikto nevie všetko, ale každý z nás má príležitosť učiť sa. Nie je hanbou priznať, že aj učiteľ sa na hodinách spoločne s deťmi učí. Aj učiteľa môžu obohatiť poznatky, ktoré majú deti. Učiteľ má moc plaviť sa na ceste za vzdelaním spoločne s deťmi. Posádka, ktorá „drží spolu“ dosiahne viac,“ uzavrel učiteľ, špeciálny pedagóg a logopéd Ľuboš Lukáč.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah