Projekty, aktivity, súťaže iniciatívy Rozumieme nadaným 2023/2024 - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Júl 2024
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NA ŠKOLE TRADÍCIOU, NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BAJKALSKEJ ULICI V PREŠOVE PATRIA NADANÍ MEDZI TOP PRIORITY. ŠKOLA SPOLUPRACUJE S INICIATÍVOU ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Júl 2024
SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME
PREDŠKOLÁCI SI MERALI SILY V LOGICKOM MYSLENÍ. AKTUÁLNY ROČNÍK SÚŤAŽE NADVIAZAL NA TRADÍCU PREDCHÁDZAJÚCICH, V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME."
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Projekty, aktivity, súťaže iniciatívy Rozumieme nadaným 2023/2024

Aktivity
Projekty, súťaže, olympiády, pobytové podujatia Rozumieme nadaným

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prináša v šk. r. 2023/2024 množstvo zaujímavých projektov, súťaží, olympiád a pobytových podujatí.
Široký slovník, zvedavosť, rýchle myslenie, vytrvalé, nezávislé, samostatné, iniciatívne, so širokým okruhom záujmov, s vysokými cieľmi, dobré uvažovanie, dlhé sústredenie a pod. Charakteristiky nadaných detí vytvárajú predstavu, že nadané deti sú úspešné a bez chýb.
Špecifické prístupy vo vyučovaní nadaných detí sú neoddeliteľnou súčasťou edukácie.

Rozumieme nadaným

Rozvíjame silné stránky a schopností nadaných detí.
Vzdelávame, vychovávame, venujeme sa nadaným deťom. Vieme ako na to!

Za projektami a aktivitami iniciatívy Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Prinášame iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, máme bohaté teoretické (pedagogické a odborné vzdelávanie) a praktické skúsenosti. Je potrebné uskutočniť zmenu vo vzdelávaní nadaných žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces zohráva dôležitú úlohu (najmä) pri identifikácii nadaných žiakov a ich formovaní v rámci záujmovej úrovne.

Sme presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, zameraného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov, smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti je už dlhodobo v spoločnosti komunikovaná a očakávaná.

Sledujte naše stránky a zaregistrujte školu/učiteľov/deti/žiakov do množstva projektov. (www.nadanedieta.sk, www.mladyfotograf.sk, www.knd.sk, www.rozumiemenadanym.sk, www.logickaolympiada.sk).


Bližšie informácie - kontaktujte organizátorov Rozumieme nadaným (E-mail: nadanedieta@gmail.com, Tel. č.: 0918 640 971 - Ľuboš Lukáč).

Posledná aktualizácia: 30. máj 2024
Názov projektu
Popis
Registrácia detí/škôl
Huncút v regióne Šariš
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Projekt zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.
Jedinečné tvory - neuveriteľné fakty o zvieratách
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Predstavujeme fascinujúcu krásu zvieracieho sveta. Počas vyučovania sa deti dozvedia rôzne zaujímavosti z života zvierat. Všetky tie bláznivé, fantastické a zaujímavé veci jedinečných tvorov medzi nami.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl 2023/2024.
Klub nadaných detí Prešov
(žiaci 1.-9. roč. ZŠ)
Ponúkame možnosť vzdelávania v Klube nadaných detí. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie. Možnosť registrácie do dvoch Klubov nadaných detí Prešov:  Klub nadaných detí pri SZŠ DSA, Mukačevská 1 v Prešove a Klub nadaných detí v prenajatých priestoroch pri ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove (* určený len pre intelektovo nadané deti).
Od 31. augusta 2023.
Registrácia na stránke: www.nadanedieta.sk
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ + osemročných gymnázií do 15 rokov)

* súťaž určená pre intelektovo nadaných žiakov
Súťaž preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

12. ročník súťaže Logická olympiáda je určený pre intelektovo nadaných žiakov. Súťaž (po registrácii žiakov) prebieha v školských kolách. Postupujúci finalisti sa stretnú vo finálovom kole, ktoré sa každoročne koná na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
Od decembra 2023 do januára 2024
Registrácia na stránke: www.logickaolympiada.sk
Logická olympiáda pre najmenších
(deti MŠ - predškoláci)
Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky.
Od novembra 2023
Registrácia na stránke: www.logickaolympiada.sk
Logické myslenie detí
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Zaujímavá vyučovacia hodina v základnej škole.
Stretnutie s deťmi u VÁS na škole za účelom predstavenia aktivít Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh, spoločného riešenia, zdôvodňovania a argumentácie.
1 vyučovacia hodina = 1 trieda
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com
Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Logopédia zábavne
(žiaci 1.-2. roč.ZŠ)
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať (aj) online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com
Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
LOGIFORMIÁDA
(žiaci 4.-9. roč. ZŠ)
Rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES.
Deti pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správneho riešenia). Myslenie nadaných školákov potrápia zadania označené piktogramom (motýľ, panda, sova) v súlade od jednoduchého k zložitejšiemu.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com
Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.

Magický svet Juraja Jakubiska
(žiaci 3.-9. roč. ZŠ)

* príbeh o PERINBABE je súčasťou literatúry žiakov 5. roč. ZŠ

Prostredníctvom kultovej rozprávky PERINBABA sa deti prenesú do magického sveta slovenského režiséra Juraja Jakubiska. Počas stretnutia spoznajú deti život Jakubiska, jeho tvorbu, ale aj jeho obrovský talent v oblasti fotografie, výtvarného umenia a filmu. Mimoriadne úspešný projekt prináša deťom možnosť nazrieť do pokračovania príbehu o Lukášovi a jeho kmotry PERINBABY, bohatej fotodokumentácie zo stretnutí s Jurajom Jakubiskom, fotografií z natáčania pokračovania obľúbenej rozprávky,, zážitkov a zaujímavostí o filme PERINBABA A DVA SVETY.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com
Malý princ
(žiaci 2.-4. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho.
Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.
Odborný seminár Rozumieme nadaným
(určené pre pedagógov, odborných zamestnancov poradenských zariadení a študentov VŠ)
Odborný seminár organizujeme počas finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných detí na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať aktuality na stránke www.nadanedieta.sk.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com
Si hviezda!
(žiaci 3.-4. roč.ZŠ)
Netradičné vyučovanie plné hier, úloh a zaujímavých nápadov. Prostredníctvom rôznych aktivít sa deti dozvedia čo je to sebaúcta a ako ju podporiť. Zároveň sa spoločne naučíme ovládať nepríjemné myšlienky, trpezlivosť a správanie. Deti sa dozvedia čo je potrebné pre "každý krásny deň" a vytvoria "Plán budúcnosti".
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.
SuperŽENY
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Príbehy výnimočných žien z našej histórie.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.
Talent základných škôl Prešovského samosprávneho kraja
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo pre postupujúcich finalistov sa koná v Prešove.
Január 2024
Registrácia na stránke: www.nadanedieta.sk
Úžasné veci, ktoré by deti mali vedieť o vede
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Deti sa počas hodiny oboznámia s úžasnými vecami, ktoré by mali vedieť o vede, napr. Ako čítať myšlienky, Ako sa stať neviditeľným, Ako sa dožiť 120 rokov, Ako nájsť dinosaury, Ako privolať dážď, Ako sa stať najinteligentnejším, Ako myslieť ako mravec, ...
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.
Zo života géniov
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Zvedavosť, tvorivosť a odhodlanie. Základné heslo aktivity, ktorá je určená pre prvostupniarov. Prinášame do škôl najgeniálnejšie myšlienky všetkých čias! Žiakov oboznámime so schopnosťami umelcov, vedcov, mysliteľov a spisovateľov. Okrem zaujímavých faktov a aktivít, podporíme tvorivosť a v závere vyučovania (spoločne s deťmi) vytvoríme plán geniality - geniálneho života.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.


Po stopách Charlesa Dickensa: Oliver Twist
(žiaci 4.-5. roč. ZŠ)

Spoznávať diela velikána anglickej literatúry sa vyberieme prostredníctvom projektu „Po stopách Charlesa Dickensa“. Deti sa môžu tešiť na hodiny čítania, prácu s textom, výtvarné činnosti a prehliadku jedinečných diel známeho spisovateľa.
Životné osudy spisovateľa Charlesa Dickensa spoznajú nadaní žiaci v „životnom príbehu“ najväčšej osobnosti svojej doby. Nesmrteľní hrdinovia zavládnu na vyučovaní a priblížia obraz vtedajšieho života v Anglicku i kráľovskom Londýne.
Ťažký život obyčajného človeka – siroty prinesie román Oliver Twist. Všedný svet, problémy i námet príbehu z vtedajšej doby a nádych humoru v spoločnosti milého, srdečného a nesmierne odvážneho Olivera si predstavia žiaci v aktivitách zameraných na čitateľskú gramotnosť. Detská duša hlavného hrdinu zaujme pri výtvarných aktivitách i dramatizácii jedinečného diela.
Medzi dielami nebudú chýbať ani tie, ktoré dodnes patria medzi uznávané literárne diela.


Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.


Tajomná loď
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)

Zaujímavý historický príbeh, odohrávajúci sa na rozprávkovo krásnom pobreží v štáte Massachusetts. Na Cape Code, kde sa príbeh udial, pristávali nielen prví kolonizátori Ameriky, ale na pobreží sliedili i zlodeji a lampášmi vábili prichádzajúce lode.
 
Dávny svet ožíva a stáva sa takmer skutočným vďaka nádherným ilustráciám Wendella Minora.

Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl v školskom roku 2023/2024.
PREDNÁŠKY "NADANÉ DETI"
PODPORA INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

(* hlavná prednáška, jej obsahom je problematika edukácie intelektovo nadaných detí a ich podpora v prostredí ZŠ, odporúčame celým kolektívom ZŠ)
 
 
3 hod. prednáška + 1 hod. diskusia

určené pre pedagógov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, odborných zamestnancov poradenských zariadení,  študentov VŠ

Prednáška "Podpora intelektovo nadaných detí v základnej škole" spojené s diskusiou organizujeme v priebehu celého školského roka pre základné školy - zdarma.
Trvanie: 3 hodiny prednáška + 1 hod. diskusia. Obsah prednášky: Nadanie a Talent, Modely nadania, 9 typov inteligencie (GARDNER), Školský zákon vs. Nadaný žiak, Bystré vs. Nadané dieťa, Ako spoznáme mimoriadne nadané dieťa?, Možné problémové prejavy u intelektovo nadaných detí, Nadanie z pohľadu pedagóga, Individuálny vzdelávací program intelektovo nadaného žiaka, Špeciálne edukačné programy: Akcelerácia, Obohatenie, Edukačné potreby intelektovo nadaných detí, Metódy práce s mimoriadne nadanými deťmi, Nadané deti s dvojitou výnimočnosťou, Intelektovo nadaní žiaci v základnej škole, projekty pre nadané deti, Tvorivé úlohy: Test verbálneho myslenia, úlohy Logickej olympiády pre najmenších, úlohy Logickej olympiády pre intelektovo nadané deti.
Prednáška nie je len o teoretických základoch pedagogiky nadaných, ale najmä praktických skúsenostiach, realizácii rôznych projektov pre nadaných žiakov a v neposlednom rade zapájaní účastníkov prednášky - realizácie rôznych tvorivých úloh, ktorými prechádzajú (aj) nadané deti v školskom prostredí.


V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.comMax. kapacita – možnosť registrácie školských kolektívov je 50 – počas celého školského roka.

Vyhľadávanie a podpora nadaných detí
v prostredí materskej školy
 
 
1 hod. prednáška + diskusia

určené pre pedagogických zamestnancov MŠ
Približne dve percentá populácie má mimoriadne vysokú inteligenciu a často sa označuje pojmom nadané deti. Tieto deti za svoju výnimočnosť môžu vďačiť dedičnosti, vhodnej stimulácii okolia v podobe skorého získavania vedomostí. Existuje veľa prejavov, na základe ktorých môžu rodičia (ale aj učiteľky materských škôl) zistiť či majú nadané dieťa. Prednáška spojená s pomenovaním najčastejších prejavov nadaných detí a konkrétnymi (praktickými) skúsenosťami pri vyhľadávaní a nominácie nadaného dieťaťa.


V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com

Vstup nadaného dieťaťa do základnej školy
 
1 hod. prednáška + diskusia
určené pre pedagogických zamestnancov ZŠ (zvlášť odporúčame učiteľom 1. roč. ZŠ), školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov
Vstup dieťaťa do základnej školy je jedným z najdôležitejších vývinových úloh v živote človeka a predstavuje mimoriadnu udalosť v živote každého dieťaťa. Nadaný žiak dosahuje (má predpoklady dosahovať) v porovnaní so svojimi vrstovníkmi nadpriemerné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach činnosti.
Žiakov s intelektovým nadaním charakterizuje spoločne s výrazne vysokou inteligenciou aj atypický spôsob myslenia, vnímania, cítenia, ale aj správania. Na čo všetko je potrebné pripraviť dieťaťa, p. učiteľku, či školu upozorníme v prednáške.V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com

Intelektovo nadané deti s dvojitou výnimočnosťou
 
 
1 hod. prednáška + diskusia

určené pre pedagogických zamestnancov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov
Skupina dvakrát výnimočných sa nevyhýba ani osobám s vysokým IQ alebo ľuďom s vysoko rozvinutými špeciálnymi schopnosťami. Je nebezpečím, že nadané deti mladšieho školského veku  sa v dôsledku svojho vysokého IQ naučia tieto poruchy skrývať a kompenzovať ich. Intelektovo nadaní žiaci s dvojitou výnimočnosťou – nadanie a poruchy učenia, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, atď. – musia mať vytvorené vhodné podmienky a špecifický prístup, aby mohli byť efektívni. Na potreby nadaných s dvojitou výnimočnosťou je zameraná táto prednáška.  V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com

Inovatívne formy mimoškolského vzdelávania intelektovo nadaných detí – Klub nadaných detí
 
 
1 hod. prednáška + diskusia

určené pre pedagogických zamestnancov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov
Vyhľadávanie mimoškolských aktivít pre nadané deti je v réžii rodičov. Viacerí odborníci zaoberajúci sa problematikou vzdelávania intelektovo nadaných detí uvádzajú potrebu ponuky mimoškolských aktivít, ktoré nadanie podporujú. Prostredníctvom prednášky priblížime inovatívne formy mimoškolského vzdelávania intelektovo nadaných detí – Klub nadaných detí. Hlavnou náplňou aktivít KND je zábavná a herná činnosť zameraná na rozvoj intelektových predpokladov u detí, ďalej tímové hry, exkurzie, logické sústredenia, experimentovanie a bádanie. Prednáška je obohatená o praktické ukážky zo stretnutí členov Klubu nadaných detí.V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com

Špecifiká práce s intelektovo nadanými deťmi
 
 
1 hod. prednáška +diskusia

určené pre pedagogických zamestnancov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov
Rozvoj nadaných žiakov vo vzdelávacom prostredí je aktuálnou a dôležitou témou. Nadaní žiaci sú súčasťou vzdelávacieho systému, a rovnako ako ostatným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj im má byť umožnené právo na rešpektovanie vzdelávacích potrieb.
 
Nadaní žiaci majú svoje špecifiká a pri vhodnom použití inovatívnych metód a foriem práce v edukácii sú obohatením vzdelávacieho procesu. Špecifikám práce, postupom, možnostiam vzdelávania v základnej škole sa venujeme počas prednášky, ktorej súčasťou sú návrhy aktivít, sobotňajšie programy, mentoring, výlety, exkurzie a ďalšie.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com

Rozumieme nadaným
 
1 hod. prednáška + diskusia
určené pre pedagogických zamestnancov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov

Predstavíme projekty a aktivity Iniciatívy Rozumieme nadaným. Priblížime (doposiaľ) realizované aktivity a ponúkneme inšpiráciu pri tvorbe programov pre vzdelávanie intelektovo nadaných detí, ale aj pri vyhľadávaní nadaných detí v školskom prostredí.


V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com

Projekty a aktivity – Klub nadaných detí
 
1 hod. prednáška + diskusia
určené pre pedagogických zamestnancov ZŠ, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógovPredstavíme aktivity mimoškolského vzdelávania – Klubu nadaných detí, ktoré sme realizovali v priebehu 10 rokov realizácie KND v Prešove.V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás nadanedieta@gmail.com
POBYTOVÉ PODUJATIA
Logické sústredenie
(3-dňové pobytové podujatie)
Logické sústredenie pre nadané deti. Bohatý program. Sigord pri Prešove. Logické úlohy, športové aktivity, rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie, ...
Október 2023
Info: www.nadanedieta.sk
Mladý fotograf
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - turistika + základy fotografovania.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Info: www.mladyfotograf.sk
Spoznávame Vysoké Tatry
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - nenáročná turistika vo Vysokých Tatrách.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Info: www.mladyfotograf.sk
ŠARIŠ tour
(výlety - Spoznávanie Šariša)
Cestovanie napriek Šarišom. Zaujímavé spoznávanie obcí Šariša. Jedinečná možnosť zažiť to pravé šarišské... :)
V priebehu školského roka 2023/2024.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah